ZŠ TGM Náchod.Zdroj: Martin Hurdálek

Žáci 1. třídy ze ZŠ T. G. Masaryka v Náchodě

Základní škola se nachází v klidnější, zelení obklopené lokalitě města Náchod. Školu tvoří dvě historické budovy s prostornými chodbami a třídami. Součástí jsou dvě tělocvičny s lezeckými stěnami, venkovní hřiště s umělým povrchem, bylinková zahrada s relaxační zónou a vytápěný skleník. K vybavení školy patří také odborné pracovny, počítačová a jazyková učebna i cvičná kuchyňka. Mezi cíle základní školy patří všeobecná kultivace osobnosti dítěte, individuální, přátelský a osobní přístup, vytváření bezpečného prostředí, prevence sociálně patologických jevů a také vytvoření předpokladů pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa prostřednictvím cizích jazyků a nových technologií.

ZŠ Velké Poříčí.Zdroj: Martin Hurdálek

Žáci 1. třídy ze ZŠ Velké Poříčí

Jakub Aulich, Vojtěch Berger, Eliška Bezdíčková, Jakub Bittner, Ondřej Bittner, Lukáš Braha, Adéla Cinková, Diana Franzki, Štěpán Kaválek, Štěpán Killar, Vojtěch Langer, Michaela Líbalová, Natálie Marková, Anna Matoušková, Karolína Pavlíčková, Tobiáš Setnický, Mikuláš Snášel, Gabriela Ševců, Ondřej Šulc, Josefína Vávrová, Anna Vítková, Nikol Vítková a Zuzana Zítková.

Prvňáčkům se věnuje paní učitelka Veronika Macháčková.

„Přejeme všem hodně radosti ze školní práce a dobré kamarády,“ vzkazují dětem ředitel školy Jan Strašil spolu se svou zástupkyní Janou Vitverovou.

Příště představíme prvňáčky ze ZŠ Pavlišovská v Náchodě a ZŠ Bezděkov nad Metují.