close Deník / Průvodce rokem 2024 info Zdroj: Deník zoom_in Novela majitelům zlepšuje manévrovací prostor. Například u drobné stavby na pozemku rodinného domu nebo určené pro rodinnou rekreaci, která souvisí s bydlením. „Rozsah takovýchto staveb se oproti předchozí úpravě o něco rozšiřuje. Kromě toho by dokumentace pro povolení staveb měla být jednodušší než pro stavební povolení podle starého stavebního zákona,“ uvedl Pavel Černý z Frank Bold Advokáti.

Jihomoravan Pavel za domem plánuje postavit pořádnou „šopu“, větší zahradní stavení. „S dílnou, kolárnou, skladištěm nebo sklepením pro uskladnění zeleniny,“ upřesnil. Aby tak mohl učinit bez ohlášení, stávající legislativou byl limitovaný prostorem maximálně do 25 metrů čtverečních.

Novela stavebního zákona zpřísňuje podmínky pro dodatečné povolení takzvaných černých staveb:

S novým zákonem se nemusí až tak omezovat. „Limit pro ‚doplňkovou‘ stavbu, která nevyžaduje povolení, se zvyšuje na čtyřicet metrů čtverečních,“ upřesnil právník Černý. Stavebník ji může provést svépomocí. Využití nesmí být pro podnikatelskou činnost a vzdálenost od hranic sousedních pozemků je nejméně dva metry.

Jak je to u mobilního domu

U skleníků a bazénů mají zůstat podmínky stejné, také maximálně do plochy čtyřiceti metrů. Novým bodem v této kategorii je pak výrobek plnící funkci stavby, jako mobilní dům. A to včetně základové konstrukce, maximálně do 55 metrů čtverečních zastavěné plochy a do čtyř metrů výšky.

U oplocení a opěrných zdí se podle Frank Bold Advokáti ruší podmínka, že nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím.

Pro ostatní zahradní stavby, které nevyhovují kritériím pro drobnou stavbu, je nutné získat standardní povolení. „Většinou by to však mělo být možné ve zrychleném řízení, pokud budou souhlasit všichni sousedé,“ podotkl Černý.

Deník zjišťoval, jak se hýbe řízení o odstranění domu, který si bez razítka postavil v přírodním parku zámožný podnikatel s auty z Litoměřicka:

Novela pro typ drobných staveb nabude účinnosti 1. července letošního roku. Od 1. ledna se už podle nového stavebního zákona povolují vyhrazené stavby, tedy velké stavby dopravní a technické infrastruktury.

Za stanovených podmínek bude možné legalizovat i černé stavby. Musí být ovšem v souladu s územním plánem obce či územními opatřeními. Rovněž bude nutný soulad s veřejnými zájmy či požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Za tuto úpravu bojovali starostové. „Nejde o plošnou legalizaci. Novela je i tak k černým stavbám přísnější. Mysleli jsme zejména na menší stavby, které mají lidé na zahradě, jako jsou pergoly či kůlny, kde lze očekávat, že bude možné splnit podmínky, a tedy i získat dodatečné povolení,“ vysvětlila už dříve předsedkyně Sdružení místních samospráv České republiky Eliška Olšáková.