„Ode dneška funguje občanka v mobilu. Když mobil rozbijete, ztratíte, bude odcizen nebo nemáte data, jste v řiti. Jupí, digitální otroci!!“ napsala v sobotu 20. ledna 2024 na svůj facebookový profil dezinformátorka Lenka Tarabová. Do středy 24. ledna dosáhl její příspěvek více než 800 sdílení.

„S digitálními osobními doklady stačí ‚delete‘ a už neexistujete. Uvědomte si to. Nedokážete, že děti jsou Vaše,“ uvedl v pondělí 22. ledna 2024 na Facebooku další dezinformátor Pavel Šťástka. Také od něj se tento příspěvek šířil po stovkách, do středy dosáhl více než 600 sdílení. Oba příspěvky také provázelo velké množství komentářů naznačujících, že jejich autoři takto podané informaci věří. Realita je ale samozřejmě úplně jiná, než jak ji Tarabová a Šťástka prezentují.

Jak je to doopravdy?

Zaprvé, zavedení „občanky v mobilu“, tedy speciální aplikace eDoklady pro mobilní telefon, neznamená konec existence současného občanského průkazu v podobě plastové kartičky. „Klasické doklady zůstanou nadále platné,“ uvádí na svých stránkách Digitální a informační agentura, český ústřední správní úřad pro elektronickou identifikaci. Používání občanky v mobilu je zcela dobrovolné.

Aplikace eDoklady je ke stažení zdarma z obchodů Google Play či App Store:

Zadruhé, údaje z občanského průkazu, nahrané do zmíněné aplikace eDoklady, ztráta ani odcizení mobilu nijak neohrozí. „Pokud mobil ztratíte nebo je vám odcizen, nikdo se k vašim datům nedostane. Data jsou šifrovaná, chráněna biometrií nebo PINem. Navíc můžete na dálku v Portálu občana aplikaci eDoklady odpojit, čímž se zruší vaše registrace v tomto zařízení a nikdo se do aplikace nedostane,“ uvádí portál eDoklady.

Podle Digitální a informační agentury je občanka v mobilu oproti klasickému průkazu také lépe chráněná proti zneužití při krádeži.

„Aplikace je chráněná jak samotným vstupem do mobilního telefonu, který má dnes takřka každý chráněný heslem nebo biometrickými údaji, tak i sama požaduje vlastní ověření. Je tedy velmi těžko zneužitelná – na rozdíl od plastového dokladu, který se při krádeži často zneužívá například pro podvodné získání půjčky,“ vysvětluje agentura.

I stálá témata dezinformátorů mají svůj vývoj související s tím, jak se vyvíjí situace. O tomto se nejvíce lhalo loni:

Zatřetí, nesmyslné je samozřejmě i tvrzení, že s digitálními osobními doklady lze nějak „vydeletovat“, tedy „vymazat“ něčí děti. Ani současný občanský průkaz v plastové podobě žádný údaj o dětech neobsahuje, to ale v žádném případě neznamená, že by jejich existence nebyla doložena, nebo že by se s jejím dokládáním dalo nějak manipulovat.

close Deník proti fake news. info Zdroj: Deník zoom_in „K evidenci dětí narozených na území České republiky a k evidenci narození českých občanů narozených v zahraničí slouží zápis narození dítěte do knihy narození. Narození dítěte na území České republiky zapisuje matriční úřad v místě narození dítěte, narození českého občana v zahraničí zapisuje Úřad městské části Brno-střed (tzv. zvláštní matrika). Na základě zápisu do matriční knihy narození je rodičům dítěte vydán rodný list. Jde o doklad prokazující narození dítěte, jeho jméno a příjmení a kdo jsou jeho rodiče,“ popisuje Portál veřejné správy.

A konečně začtvrté, pravdivé není ani tvrzení, že k prokazování se občankou v mobilu jsou potřeba data. Datové připojení k internetu je potřeba jen při instalování aplikace a prvotním nahrání dokladů do ní, při samotném prokazování totožnosti už ale ne.

Dezinformátoři zneužili dokonce i nedávné střelby na fakultě. Šířila se řada lží:

„K prokázání totožnosti v aplikaci už internet nepotřebujete, prokazování probíhá offline. Nemusíte se tak bát, že vám aplikace mimo signál přestane fungovat,“ uvádí Digitální a informační agentura.

Kde se lze eDoklady prokazovat?

Občankou v mobilu zatím není možné prokazovat se úplně všude, veřejné a státní instituce mají nastaven harmonogram, odkdy ji musí coby doklad totožnosti začít přijímat.

Od 20. ledna, kdy byla zavedena, ji přijímají ústřední správní úřady, tedy všechna ministerstva a některé další orgány, jejichž přehled lze najít zde. Od 1. července začne jako doklad platit i pro policii, soudy, finanční úřady, úřady práce, Českou správu sociálního zabezpečení, pro živnostenské, katastrální a matriční úřady a pro kraje a obce s rozšířenou působností.

Od 1. ledna příštího roku ji musí přijímat i orgány veřejné moci a soukromé osoby, kterým právní předpis stanovuje ověřit něčí totožnost nebo jiný osobní údaj. Například školy, volební komise, notáři, banky, obecní policie a další.