Do kdy se letos podávají přihlášky?
Až do posledního lednového dne mají ředitelé jednotlivých středních škol čas vyhlásit kritéria přijímacího řízení. 1. února je pak možné podávat přihlášky. Posledním možným termínem pro podání přihlášky je úterý 20. února.

Jak podání přihlášky probíhá?
Digitalizace státu už promlouvá i do přijímacího řízení. Letos je nově možné podat i elektronickou přihlášku. Existují tedy tři cesty, jak přihlášku podat. „Elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce prostřednictvím elektronické identity, písemně s podporou elektronického systému nebo v písemné formě bez elektronického systému,“ vyjmenovala vedoucí oddělení vztahů s veřejností ministerstva školství Adéla Řezaninová. Vybrat si může rodič jen jeden způsob, státní správa doporučuje ten elektronický.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Jaké očekávat novinky ve školství v roce 2024? Podívejte se:

Jak prostředí elektronické přihlášky vypadá?
Elektronický systém nechal vytvořit CERMAT a nese název DIPSY. Pro jeho plné využití je potřeba mít zřízený mobilní klíč e-Governmentu nebo bankovní identitu. DIPSY je přehledný systém, který uchazečům ukáže nabídku všech škol, oborů, zaměření i formu vzdělávání, které jednotlivé školy nabízejí. Navíc tam budou i informace o tom, jaká byla v konkrétní škole úspěšnost při přijímačkách v minulých letech. Videonávody ukazující práci se systémem jsou k dispozici od 22. ledna na webu prihlaskynastredni.cz. Provozuje ho ministerstvo školství.

Proč se digitalizace vůbec dělala?
Odborníci to označují jako krok do 21. století a slibují si především snadnější a hladší průběh přijímacího řízení pro všechny zúčastněné. Výhodou pro rodiče a žáky je určitě přehlednost bez nutnosti strávit hodiny vyhledáváním na internetu nebo pročítáním papírových dokumentů. Stačí si v systému DIPSY vybrat školu a v systému naleznou nabídku všech oborů, zaměření i formu vzdělání, kterou škola na příští školní rok vyhlašuje.

Nově také u každé školy/oboru uvidí počty přihlášek a přijatých uchazečů z minulých let, a udělají si tak jasno o konkurenci. Řadě žáků to může pomoci při rozhodování, kterou školu si zvolit jako prioritní. Přihláška přes online systém nabízí také možnost kdykoli se k rozpracované přihlášce vrátit a průběžně k ní dodávat kopie povinných příloh. Veškerá komunikace mezi rodičem a školou se tak bude odehrávat elektronicky.

Po vyhodnocení uvidí rodič výsledky svého dítěte u testů jednotné přijímací zkoušky. Ušetří také čas a peníze za podání přihlášky, popřípadě dalších dokumentů poštou a přebírání poštou doručených dokumentů v průběhu přijímacího řízení.

S počítači si nerozumím a chci poslat papírovou přihlášku. Kde ji seženu?
Přihlášky na střední školy mají speciální tiskopis, který vydává ministerstvo školství. Najdete ho ke stažení nejen tedy na webu ministerstva školství, ale také například CERMAT. Papírový dokument musí rodiče vytisknout, podepsat a fyzicky doručit na vybrané střední školy. Dejte si pozor na připojení všech nutných příloh.

Jaké jsou největší výhody elektronické přihlášky oproti papírové?
Kromě zmíněného přehledu všech škol a oborů je to určitě možnost se k přihlášce vracet a doplnit zapomenuté povinné přílohy, třeba lékařské vyšetření. V žádné fázi přijímacího řízení díky elektronické formě nebudete muset na poštu. V systému uvidíte výsledky a probíhá skrze něj i veškerá komunikace mezi rodičem a školou, včetně pozvánek. Přihlášku navíc stačí elektronicky vyplnit jednu pro všechny školy, nikoli zaslat do každé vybrané školy každý tiskopis zvlášť. To platí jen u papírových přihlášek.

EXKLUZIVNĚ: Přijímací řízení na střední školy loni patřilo k hojně diskutovaným tématům. Jak ho vidí odborník?

Kolik je možné podat přihlášek?
Novela školského zákona rozšířila počet možných podání. Loni bylo možné do prvního kola přijímacích zkoušek podat dvě přihlášky. Nově to jsou tři, v případě škol s talentovými zkouškami dokonce pět. Uchazeči přihláškám stanoví prioritu podle toho, na kterou školu by se v případě úspěchu chtěli přihlásit nejvíc. „V případě prioritizace nemá smysl taktizovat, ale minimálně jednu až dvě přihlášky dát na školy, na které žák opravdu chce,“ poradil programový ředitel EDUinu Miroslav Hřebecký.

Po vyhodnocení výsledků informační systém přiřadí žáky do té nejvýše postavené v pořadí, do níž mohou být na základě výsledků přijati. Zápisové lístky tak odpadají.

Co když si výběr školy žák rozmyslí?
Cesta zpátky podle sdělení ministerstva školství existuje. „V případě, že uchazeč nebude chtít nastoupit na školu, na kterou byl přijat na základě výsledků a své priority v přihlášce, bude se muset vzdát na dané škole svého místa,“ informovala Řezaninová.

Jak velký bude nápor žáků?
Na střední školy se i letos chystají žáci z populačně silných ročníků. Číslo překročí sto tisíc. „Letos se bude na střední školy hlásit až 106 tisíc žáků devátých tříd a desetitisíce dalších uchazečů, například zájemců o víceletá gymnázia, studentů středních škol, kteří chtějí změnit obor,“ vysvětlila Adéla Řezaninová z ministerstva školství.

Stres, který zažívali kvůli kapacitám rodiče i žáci loni, by podle odborníků měl být ale letos menší. „Očekávám, že dojde k mírnému zlepšení, neboť většina krajů navyšovala své kapacity. Demografická křivka je nicméně neúprosná a silné ročníky budeme pozorovat ještě čtyři roky. Přístup zřizovatelů se také liší. Někteří spoléhají na to, že převis uchazečů vyřeší soukromí zřizovatelé a méně preferované obory - žáci se někam umístí, i když by upřednostnili jinou volbu, kdyby byla vyšší kapacita. Jiní se naopak aktivně pustili do navyšování kapacit u žádaných oborů, nebo dokonce otevírali obory nové,“ shrnula pro Deník analytička informačního centra o vzdělávání EDUin Nikola Šrámková.

Hrají velkou roli pro úspěšnost známky?
V letošním roce 2024 to tak být nemusí. Novinkou novely školského zákona je sejmutí povinnosti školám do výsledků přijímacího řízení započítávat známky z předchozího vzdělávání.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Nedostatek učitelů? I to je jeden z problémů českého školství:

Kdy proběhnou samotné přijímačky?
Jednotné přijímací zkoušky čtyřletých oborů a nástaveb se konají ve dnech 12. dubna a 15. dubna. Víceletá gymnázia prověří žáky 16. a 17. dubna. Náhradní termíny jsou pro všechny typy škol stejné, ministerstvo je stanovilo na 29. a 30. dubna.

Střední školy mají možnost připravit vlastní kolo přijímacích zkoušek. Školní kola na školy, kde se neskládají talentové zkoušky, proběhnou u všech zařízení v termínu od 15. března do 23. dubna. Školní kola jsou nepovinná, záleží na rozhodnutí ředitelů, jaká kritéria pro přijetí žáků si nastaví.

Z čeho se jednotná přijímací zkouška skládá?
Jedná se o dva písemné testy, a to z českého jazyka a literatury a z matematiky. „Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání, pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Maximální možný počet dosažených bodů v testech z matematiky i českého jazyka a literatury je padesát bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si však mohou minimální hranici stanovit samy v rámci kritérií pro přijetí,“ uvedl CERMAT.

Jak dlouho zkouška trvá a co k ní musí žák mít?
Na vyplnění testu z českého jazyka a literatury má žák šedesát minut. Na test z matematiky je času víc, celkem sedmdesát minut. U obou zkoušek se musí žáci spolehnout jen na vlastní vědomosti a paměť. Kromě modré či černé propisky pro češtinu a obyčejné tužky s gumou a rýsovacími potřebami pro matematickou část není jinak dovoleno nic navíc. Žáci nesmějí používat slovníky, pravidla pravopisu, kalkulačky ani matematicko-fyzikální tabulky.

Otestujte své znalosti v aplikaci Aimos

info Zdroj: Deník

Přijímačky s Deníkem: V aplikaci Aimos si každý může otestovat své znalosti a na základě výsledků se pak zaměřit na to, v čem má nedostatky. Aplikace také umožňuje vyhledat konkrétní základní školu a tu propojit s preferovanými středními školami. Po vyplnění vstupního testu bude uživateli vytvořen individuální vzdělávací plán, který bude přizpůsoben na doplnění znalostí potřebných k úspěšnému přijetí na vybranou střední školu. Aplikace je dostupná na adrese www.aimos.cz.