Národní ekonomická rada vlády (NERV) v minulých dnech představila soubor doporučení, která by měla rozpohybovat českou ekonomiku a zlepšit stav veřejných financí. Jedním z opatření je i modernizace zákoníku práce a s ním i zavedení možnost propuštění bez udání důvodu. „Problémoví zaměstnanci nebo zaměstnanci bez výkonu, pokud hrubě neporuší pracovní kázeň, jsou v České republice nepropustitelní,“ vysvětlili radní ve svých odůvodněních.

Ztráta zaměstnání je nepříjemná v každém věku. Po padesátce je ale hledání nové práce ještě složitější:

Za svůj vzor si vzali dánský model takzvané fluxicurity, tedy rovnováhu mezi pružným pracovním trhem a sociálním zabezpečením s cílem motivovat lidi k aktivnímu, ne pasivnímu chování. NERV také argumentuje tím, že čím je vyšší hodnota takzvaného Indexu flexibility zaměstnanosti, tím je pružnější regulace zaměstnanosti v konkrétní zemi. A zatímco Česká republika se ze všech zemí Evropské unie a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj nachází na desátém místě, Spojené státy americké na místě prvním.

Návrh okamžitě našel své příznivce. „Kdyby se zdvojnásobilo odstupné, nebylo by to zaměstnavateli zneužíváno, protože je to už dost peněz. Byly by také méně poptávány pracovní agentury,“ konstatoval například prezident Unie zaměstnavatelských svazů Jiří Horecký.

Vláda chystá sloučit čtyři dávky do jedné. Patří mezi ně i přídavek na dítě a příspěvek na bydlení:

Podle něho by ale záleželo na tom, jak by byly podmínky pro možnost propuštění bez udání důvodu nastaveny. Jiné by asi platily pro veřejnou službu, jiné třeba pro průmysl.

Každopádně by toto opatření zpružnilo trh práce a dostalo by na něj víc kandidátů. Aspoň si to myslí šéf personální agentury Grafton Recruitment Martin Malo. „Na trhu práce dlouhodobě absentuje vyšší míra flexibility, která je v kombinaci s extrémně nízkou mírou nezaměstnaností nepružná. Zároveň by vzrostla konkurence kandidátů a tím i jejich motivace,“ popsal.


Nahrává se anketa ...

Odbory jsou proti

S tím ale nesouhlasí místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Vít Samek. Je přesvědčen, že představy o zvýšení počtu zaměstnanců na trhu práce, pokud se zaměstnavatelům umožní propouštět bez udání důvodů, jsou mylné. Takto propuštění zaměstnanci se totiž najednou nestanou schopnými a produktivními. „NERV neříká, co s nimi hodlá dělat, pokud se takovými zaměstnanci nestanou,“ uvedl.

Zároveň doplnil, že v zemích, kde taková možnost je, mají propuštění zaměstnanci výrazně vyšší zabezpečení v nezaměstnanosti než v České republice. Jako příklad uvedl také Dánsko, kde podpora je až dvanáct měsíců předchozího průměrného výdělku. „Úřady práce se jim skutečně věnují, pokud jde o zlepšení jejich možnosti uplatnění na trhu práce ve spolupráci se zaměstnavateli, kteří zaměstnance potřebují,“ řekl Samek.

Samoživitelky těžko kloubí práci a péči o děti. Protože jim chybí příjem partnera, mají často problémy s penězi:

Tím by ale návrh NERV nemohl být rozpočtově neutrální, protože by stát musel výrazně zvýšit výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti a podstatně zlepšit klientský servis pro propuštěné zaměstnance.

„Dnes se v podstatě kvůli velmi omezenému personálnímu vybavení úřadů práce a nedostatku prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti omezuje na jejich evidenci a výplatu dávek,“ podotkl.

S návrhem NERV už souhlasil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) a úředníci ministerstva práce a sociálních věcí na novele zákoníku práce také pracují. Už dříve vyzvali různé organizace, aby navrhly změny. „Takto jsme obdrželi zhruba 120 podnětů, které projednáváme v odborné pracovní skupině,“ uvedl mluvčí ministerstva Jakub Augusta. Předpokládá, že navrhované změny představí ještě v průběhu února.

Jen jeden ze 37 návrhů NERV

Ministerstvo přitom zpracovává víc návrhů, než se kterými přišla ekonomická rada. „Propuštění bez udání důvodů je jen jeden ze 37 návrhů NERV. Rezonuje nejvíce, což je možná škoda, protože je tam další třináct až patnáct návrhů, které jsou opravdu potřebné,“ dodal prezident zaměstnavatelské unie Horecký.