Nesouhlasí ani s tím, že Ctirad Mašín a tři jeho spolupracovníci získali osvědčení ministerstva obrany pro účastníky protikomunistického odboje, přesněji řečeno s tím, jak jsou udělována. „Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu z roku 2011 obsahuje celou řadu absurdit. Osvědčení se vydávají v režimu správního řízení, tedy neveřejně. Tato agenda je zpolitizovaná a některá z těchto osvědčení byla vydána v rozporu se správním řádem, což konstatuje sama inspekce ministra obrany,“ uvádí.

Čím více odbojářů, tím lépe

Podle jeho mínění jsou „minulí odbojáři doslova vyráběni neprůhlednou byrokratickou procedurou podle hesla, čím více, tím lépe“. A dodává: „Historici, kteří se tím tématem skutečně seriózně zabývají, musejí dojít k poznání, že protikomunistický odboj bylo marné a marginální úsilí početně nevýznamné skupiny lidí. Smutná pravda je, že na přelomu 40. a 50. let, o které hlavně jde, měl u nás komunismus výraznou podporu občanů.“

Prezidentská volba a členství v KSČ

Petr Zídek se též vyjadřuje k prezidentské volbě a tomu, zda ji může ovlivnit členství Andreje Babiše a Petra Pavla jako možných finalistů v KSČ: „Pokud by byli oba kandidáti někdejšími normalizačními členy KSČ, tak se to asi vyruší. Svou roli by u určitého elektorátu mohla tato věc hrát za předpokladu, že jeden kandidát ve straně byl, a druhý ne.“

Ministr školství Vladimír Balaš
Nový ministr školství Vladimír Balaš: Inkluze je správná a v zájmu dětí

A co případná spolupráce s StB? „Právní překážka to samozřejmě není. Z logiky fungování státu vyplývá, že každý nový režim musí od svého předchůdce převzít většinu ‚starých struktur‘. Oba zmínění favorité voleb patřili prostě mezi elitu pozdní normalizace a včas nabrali nový vítr.“

Wonka nebyl jednobarevný

Petr Zídek se také vyjadřuje k Pavlu Wonkovi, který byl posledním politickým vězněm komunistického režimu, ale zároveň je kontroverzní osobností. „Nikdo nepochybuje o tom, že Pavel Wonka byl obětí zvůle komunistické moci. Pokud z něj ale chceme dělat certifikovaného odbojáře podle zákona číslo 262/2011 Sb., musíme se vyrovnat s těmi body jeho životopisu, které tento zákon považuje pro udělení statusu odbojáře za překážky. Pavel Wonka udal svého známého, že chce dezertovat a emigrovat, a ten člověk šel na dva roky sedět,“ sdělil.

Co si myslí o lustračním zákonu a výuce dějepisu? A proč nesouhlasí s tím, aby se útok na Reinharda Heydricha nazýval atentátem?

Dozvíte se v pátečním tištěném Deníku.