Umyvadlo je dlouhé roky nedílnou součástí každé školní třídy. V budoucnu to už ale být nemusí. Návrh nové stavební vyhlášky už to nevyžaduje. Stačí totiž, aby umyvadlem byla vybavena aspoň jedna třída. „Návrh nové stavební vyhlášky je ještě horší, než byl návrh nové hygienické vyhlášky. Například se nově umožňuje, aby v celé budově školy bylo jen jedno umyvadlo. Doposud muselo být umyvadlo v každé učebně,“ uvedl prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi.

Novou vyhlášku proto považuje za „paskvil“. Postěžoval si navíc, že návrh nebyl poskytnut školským organizacím, aby ji mohly připomínkovat. Přitom by měla začít platit od letošního července.

V loňském roce vyvolala kritiku představa unisex toalet ve školách:

S jeho hodnocením ale nesouhlasí ministerstvo pro místní rozvoj, které má vyhlášku na starosti. „Podle návrhu vyhlášky o požadavcích na výstavbu musí být aspoň jedna třída vybavena umyvadlem, to ale neznamená, že v celé škole bude pouze jedno umyvadlo. Jejich počet například na toaletách nebo v kuchyni a jídelně se řídí hygienickou vyhláškou, která je v gesci ministerstva zdravotnictví,“ oponovala mluvčí úřadu Veronika Hešíková.

Navíc původní požadavek jednoho umyvadla na jednu třídu je podle ní v dnešní době zastaralý, který komplikuje a prodražuje stavbu. „V minulosti byla v každé třídě vodou omyvatelná tabule, na kterou se psalo křídou. Dnes je možností více a umyvadla nejsou ve školních třídách v tak vysokých počtech potřeba,“ doplnila mluvčí.

Konec direktivních požadavků

Co říká nová vyhláška
„Ve vnitřních prostorech základní školy, základní umělecké a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, které jsou přístupné žákům, musí být umístěno umyvadlo s tekoucí vodou.“

Co říká stávající vyhláška
„Ve výukových prostorách musí být umístěn alespoň jeden výtok pitné vody.“

S jejími argumenty souhlasí předseda pražské oblasti České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) Ladislav Bukovský, podle něhož znění nové vyhlášky nevylučuje, aby byl zajištěn dostatek pitné vody pro žáky a ani nezakazuje umisťování umyvadel ve třídách. „Z druhé strany lze asi připustit, že mohou být školy různé kvality, tedy takové, kde budou splněny pouze minimální požadavky, a takové, které budou splňovat i něco navíc. U škol nově zřizovaných a upravovaných bude záviset na požadavcích vlastníka či uživatele, jakou uživatelskou kvalitu školy bude požadovat,“ doplnil.

Novou vyhlášku proto vnímá jako posun od direktivních požadavků k tomu, aby si vlastník nebo provozovatel školy sám určil, jaká má být kvalita školy a co žákům poskytuje za služby, a to i v případě hygienických požadavků. „Zároveň se ale má zodpovídat za případné nedostatky například při haváriích a podobně. Předpokládám, že i rodiče si mohou vybírat, do jaké školy umístí své děti,“ míní Bukovský.

Vláda uklidňuje, že se změní jen předpisy:

S tím souhlasí i Hešíková. „Návrh dispozičního řešení škol včetně jejich vybavení je obvykle věcí zřizovatele, což je vyjma soukromých škol samospráva,“ vysvětlila mluvčí resortu.

Členka prezidia ČKAIT Renata Zdařilová si na druhou stranu myslí, že ministerstvo pro místní rozvoj bude muset po vydání vyhlášky tento předpis ještě metodicky zpřesnit na základě dotazů z praxe, jak výklad vyhlášky uvádět do života. Potíže ale vidí někde jinde. „Požadavky na školská zařízení jsou umístěny v různých předpisech. V nově připravované vyhlášce je navíc problém v tom, že požadavky jsou rozesety na více místech,“ dodala.