Prezident Petr Pavel mluvil o soudržnosti. Jak moc je nyní důležitá?
Je to teď zásadní věc. Událost má dopad na jednotlivce, rodiny, komunitu a celou společnost. Zasaženi jsme všichni. V tuto chvíli je důležité zachovat jednotu a soudržnost společnosti, abychom mohli těžkou situaci společně překonat. Pro stabilitu a zotavení je důležité opustit konflikty a rozpory a zaměřit se na společné hodnoty - to, co nás spojuje a činí lidmi. Prioritou je nyní pomoc lidem, kteří jsou tímto neštěstím nejvíce zasaženi. Pomoc druhým pomáhá i nám samotným proti nejistotě a bezmoci.

Lze odhadnout dopady, které bude tragédie na společnost mít?
Zasáhlo to do vnímání bezpečnosti. Postupně jsme také svědky různých emocí ve společnosti, od strachu a nejistoty, přes zlobu a hněv, po smutek a truchlení. Jsou to normální reakce psychiky na mimořádnou zátěž a ztrátu. Když tyto emoce pojmenujeme, dovedeme je i ovládnout. Zároveň se objevují i pozitivní emoce, jako jsou soucit a pokora.

Fotogalerie: Střelba na fakultě v Praze, 21. prosince 2023

Co by lidé měli nyní dělat? Bedlivě sledovat vývoj situace v médiích?
Doporučuji si zpravodajství dávkovat, nenechat na sebe působit tuto zátěž souvisle. Zaměřit se na pozitivní vztahy v rodině, komunikovat s přáteli. Být aktivní v činnostech, které nás posilují. Ohledně informací je důležitý výběr zdroje, validním zdrojem ve věci bezpečnosti je například integrovaný záchranný systém. V rámci sledování sociálních sítí může hrozit riziko, že se staneme terčem dezinformací, které mají za cíl manipulovat lidmi, narušovat bezpečnost, odolnost a soudržnost společnosti v těžkých chvílích. Jde tedy také o informační odolnost - tedy o to čerpat zprávy z ověřených zdrojů a vyhnout se nepodloženým spekulacím, které se objevují právě na sociálních sítích. 

close Psycholog Štěpán Vymětal. info Zdroj: se svolením Štěpána Vymětala zoom_in Psycholog Štěpán Vymětal Střelba je tématem v mnoha rodinách. Jak mají rodiče situaci vysvětlit dětem?
S dětmi mluvíme pravdivě a obsahem se přizpůsobíme jejich věku a vývojové úrovni. Děti nejsou hloupé a vnímají i to, o čem se nad jejich hlavami baví dospělí. Nestrašíme je, zaměříme se na posílení jejich pocitu bezpečí, zeptáme se na jejich obavy a otázky a ty jim zodpovíme. Pokud potřebujeme poradit, můžeme se obrátit například na telefonické linky, které se zaměřují na dětské duševní zdraví a jeho podporu.

Měli by rodiče omezit sledování zpravodajství doma kvůli dětem?
Určitě bychom neměli nechat děti sledovat zpravodajství bez vysvětlení a bez naší přítomnosti. Je vhodné limitovat drastické obrazy a obsahy, které nejsou připravovány pro dětského diváka. Mějme na paměti, že děti vnímají i to, co běží na monitorech v jejich okolí.

Je lepší se tedy věnovat něčemu jinému…
Pohyb venku, společné hry s rodiči, společná komunikace a různé aktivity jsou určitě vhodným řešením. 

Jak nabízet lidem, kteří prožili trauma, pomoc? Ptát se, nebo počkat, až si o ni řeknou?
Neexistuje úplně univerzální návod, který je vhodný pro všechny. Někomu pomůže rozhovor, jinému společné mlčení. Mnohdy pomůže jen nabídka pomoci či konkrétní praktická pomoc. Událostí bylo zasaženo velké množství lidí - studenti, pedagogové, svědkové, zranění lidé, pozůstalí, místní komunita i celá společnost. Potřeba podpory bude dlouhodobá. Pro některé lidi bude důležitá odborná pomoc, tu jim můžeme zprostředkovat, většině lidí ale pomůže přirozená sociální opora rodin a přátel a vzájemná podpora v rámci komunity. 

Pietní místo před FF UK v pátek dopoledne | Video: Eliška Stodolová

Kam se mohou lidé s žádostí o podporu obrátit?
Co se týká organizované psychosociální podpory lidem, kteří byli událostí dotčeni přímo, tu zajišťují v akutní fázi po neštěstí psychologové a interventi IZS, tedy lidé od policie, hasičů a zdravotníků. Tito poskytují první psychickou pomoc, emoční a informační podporu a doprovod svědkům, přeživším a pozůstalým. Byly také zřízeny speciální telefonické linky pro lidi událostí přímo zasažené. Další lidé dotčení událostí mohou kontaktovat běžné linky důvěry. V rámci Policie ČR byla zřízena také informační linka pro veřejnost č. 974823158, kam mohou lidé volat své dotazy.

Jsou v plánu i dlouhodobější programy pomoci?
Připravuje se síť pro střednědobou a dlouhodobou psychosociální pomoc, na ní se podílejí například neziskové organizace či profesní uskupení odborníků na podporu duševního zdraví. Hlavní kontaktním bodem pro krizovou pomoc je Asistenční centrum pomoci, které bylo zřízeno na webu Národního ústavu duševního zdraví www.nudz.cz. Doporučení pro posílení odolnosti a zvládání těžké situace najdeme na webu www.opatruj.se. Můžeme zde nalézt doporučení jak můžeme pomoci sami sobě a svým blízkým, kontakty na střednědobou a dlouhodobou pomoc v oblasti duševního zdraví i odkazy na další zdroje opory, jako jsou duchovní podpora a právní či sociální pomoc.