Žena otěhotní s milencem. Manžel se to dozví, následuje rozvodové řízení. I když proběhlo rychle a skončilo před narozením nemanželského dítěte, trojici obvykle čekalo další, mnohdy zdlouhavé soudní řízení. Kvůli určení otcovství.

To se mění. Partnerský trojúhelník nově může ušetřit od zdlouhavých soudních tahanic novela matričního zákona. Od ledna přinese mimo jiné možnost určení otcovství mezi matkou, jejím manželem (který není otec) a skutečným otcem i na matrice, nikoliv jen u soudu, jako tomu bylo doposud.

Pokud vyřídí delikátní záležitost a rozvod ještě před narozením dítěte, odpadnou dosavadní škatulata s rodným listem.

Část českých dětí bude mít v rodných listech místo matky a otce nově dvě kolonky nazvané rodič:

Odborníci zjednodušení administrativního procesu vítají. „V případě určení otcovství je stěžejní dobrá vůle a dohoda. Novela to dané trojici ulehčí v situaci, kdy souhlasí biologický otec a ani manžel to nerozporuje. Nejhorší varianta je, když oba muži tvrdí, že dítě není jejich, nebo že naopak je. U takového sporu samozřejmě změna zákona nepomůže, schyluje se k soudnímu řízení,“ komentovala manželská a rodinná poradkyně Darina Mórocz.

Podle ministerstva vnitra, které za návrhem stojí, dosud manželé absolvovali zdlouhavé a nákladné soudní řízení. „Cílem novely je dosáhnout co nejdříve, a pokud možno co nejméně zatěžujícím způsobem pro všechny zúčastněné, souladu mezi právním rodičovstvím na jedné straně a biologickým, popřípadě sociálním rodičovstvím na straně druhé,“ zaznělo z resortu.

Papírování se zrychlí

Podle expertů novela pomůže s určením otcovství na více frontách, ideální ale není. „Zaprvé umožní, aby se prohlášení provedlo ještě před narozením dítěte. To zjednoduší situaci. Dosud musel být vždy nejprve vydán rodný list, kde byl jako otec uveden bývalý manžel matky. Teprve poté se provedlo prohlášení a následně vydával nový rodný list s uvedením jiného otce. Nově bude tedy možné vydat rovnou rodný list s uvedením biologického otce,“ vysvětlil advokát Martin Kornel z Frank Bold Advokáti.

Ministerstvo spravedlnosti chce zjednodušit rozvodové řízení. Změny by měly být účinné od začátku roku 2025:

S prohlášením nově půjde zajít i na matriční úřad. „Ty jsou dostatečně odborně vybaveny na to, aby takovou agendu zajistily a budou schopny přijmout prohlášení rychleji než soudy, kde obvykle stanovení termínu pro přijetí prohlášení zabere okolo jednoho měsíce,“ popsal advokát Kornel.

Loni Češi ukončili téměř dvacet tisíc manželství. Z dat Českého statistického úřadu vyplývá, že co do počtu jde o mírně klesající trend. Rozvodovost se zhruba dekádu pohybuje kolem 46 procent.

Současnou podmínkou je, že v době prohlášení o určení otcovství musí být už manželství rozvedeno. Toto podle advokáta nicméně novela nemění. „Je škoda, že novela nezměnila současná pravidla tak, aby bylo možné prohlášení učinit kdykoliv po zahájení řízení o rozvod a bez nutnosti čekat na rozhodnutí o rozvodu manželství,“ poznamenal Kornel.

Pokud se tak rozvod nestihne uzavřít rychle, ještě před narozením dítěte, je dál nutné čekat. Bývá to typicky u složitějších případů a větších rodin. „V praxi jsem se opakovaně setkal s tím, že zejména pokud už manželé mají dříve narozené společné děti, ‚nestihne’ se rozvod dostatečně rychle proto, aby bylo možné prohlášení učinit,“ dodal advokát.

Čeští otcové objevují otcovskou poporodní péči, která jim umožňuje částečně hrazené dvoutýdenní volno, aby se mohli věnovat novorozenému potomku:

Matriční novela přináší více úprav ve vztahu k dětem. Například posiluje jejich práva při rozhodování o své identitě.

„Změna se týká přejmenování dítěte. To si sice samo nebude moci požádat o změnu jména, ale už od svých dvanácti let může vyjádřit nově souhlas či nesouhlas se svým přejmenováním, pokud se tak zákonní zástupci rozhodnou (věková hranice se snížila z původních patnácti let – pozn. redakce). Bude to platit i v případě změny příjmení,“ sdělila poslankyně Eliška Olšáková (STAN), která novelu prosazovala a spolupracovala na ní.

Nově půjde do matriční knihy zapsat též jména zdrobnělá nebo domácká.