Mezi nominovanými pečovatelkami z celé republiky byla i pečovatelka z červenokostelecké Charitní pečovatelské služby z Červeného Kostelce Jarmila Horáková, která nakonec titul Pečovatelka roku získala a z rukou Livie Klausové toto ocenění obdržela.

Práce pečovatelky je určitě krásná a záslužná, ale v každém případě namáhavá. „Pečovatelka musí mít hlavně otevřené srdce a ruce ochotné pomáhat,“ prozrazuje Jarmila Horáková, jaké předpoklady musí mít dobrá pečovatelka.

„Tímto byla ohodnocena nejen obětavá a záslužná práce této pečovatelky, ale i celého kolektivu pečovatelek. Vždyť práce pečovatelky není jen prací individuální, ale je vizitkou celého kolektivu, který se společně podílí na pečování o své svěřené klienty,“ říká vedoucí Charitní pečovatelské služby Lenku Vlčkovou, kterou těší, že touto cestou se práce pečovatelek trochu zviditelní a poukáže se na její potřebnost a důležitost.

Za oceněnou pečovatelkou s kytičkou a velkým poděkováním při předvánočním posezením obyvatel pečovatelských domů do klubovny U Jakuba zašli starosta města Petr Mědílek a místostarosta Richard Bergmann. „Přijímám tyto pocty za celý kolektiv naší pečovatelské služby i za naše klienty. Jsem však až pátá oceněná za 8. ročníků,“ s úsměvem řekla Jarmila Horáková potěšená krásnými květy. „Já bych vyzdvihl, že už pátá červenokostelecká pečovatelka,“ poděkoval starosta Petr Mědílek. (Oldřich Nermuť)