I když organizátoři petice za referendum odevzdali archy s 1775 podpisy, platných nakonec bylo po přezkoumání úředníky jen 1442 podpisů.Další vážnou vadou je, že jedna z otázek nemůže být předmětem referenda.

Navrhovatelům referenda nyní chybí 207 podpisů, protože potřebných jich je nejméně 1649. Zástupci petičního výboru přitom už při odevzdání tvrdili, že nasbírali celkem 1941 podpisů a podle předběžných odhadů mělo být podle dřívějšího sdělení Michala Kudrnáče, jednoho ze členů petičního výboru, právoplatných podpisů kolem 1730 až 1750.

Podle městského úřadu v Náchodě, který podpisy přezkoumával, bylo nejčastější chybou chybějící celé datum narození, které se v podpisovém archu musí uvádět. Nedostačující množství podpisů není však jediným problémem návrhu na referendum. Úředníci označili za vadu také to, že jako člen výboru je vedena osoba, která nemá trvalý pobyt v Náchodě. Tento nedostatek chtějí petičníci napravit novou členkou přípravného výboru.

Organizátorům petice za referendum už běží třicetidenní lhůta, kdy mají možnost nedostatky odstranit. Chybějící podpisy však chtějí sehnat ještě do konce tohoto týdne. Usilují totiž, aby se referendum vyhlásilo s komunálními volbami.

Více než čtvrtinu podpisů prý již mají.Jenže to však není jediný nedostatek.

Podpisové archy totiž neměly zcela předepsanou formu a o jedné z otázek, která řeší povinnost města dodržovat územní plán, nelze konat referendum. „Posouzení návrhu jsme prováděli pečlivě a s veškerou váhou, a to s ohledem na fakt, že referendum je jednou z velmi důležitých forem přímé demokracie. Proto jsme ve snaze nepoškodit práva tak vysokého počtu občanů, kteří podepsali petiční archy, požádali o stanoviska také Krajský úřad Královéhradeckého kraje a Ministerstvo vnitra ČR," řekla náchodská mluvčí Nina Adlof.

Nákupní a komerční centrum chce na místě bývalé Tepny vybudovat společnost JHT Holding. Případné referendum má podle jeho iniciátorů město zavázat, aby v zahájeném územním řízení se stavbou obchodu nesouhlasilo.

Podle Michala Kudrnáče, který zastupuje organizátory petice, se iniciátoři referenda pokusí chybějící podpisy získat, čtvrtinu jich prý už mají. Chtějí totiž, aby se o otázce areálu bývalé Tepny hlasovalo souběžně s říjnovými komunálními volbami.

„Také budeme muset získat na svou stranu alespoň devět zastupitelů, aby požádali o svolání mimořádného zastupitelstva k projednání referenda," poznamenal Kudrnáč.

Náklady na uspořádání a konání takového referenda se přitom odhadují na více než čtyři sta tisíc korun z kapes daňových poplatníků.

Daniela Erychlebová