Hledala se cesta, aby do zdejší lokality nebyl definitivně vypálen cejch overturismu – tedy situace, kdy místo koncentruje více návštěvníků, než je udržitelné. Vsadili zde na systém online nákupu vstupenek a maximální limit 400 návštěvníků za hodinu a třetí rok fungování tohoto opatření přináší ovoce.

Rezervace je jistota

Pohled do internetového předprodeje do přírodní rezervace Adršpašské skály prozrazuje, že návštěvníci si výlety do skal plánují. "Troufám si říct, že se zakoupenou online vstupenkou přijíždí osmdesát procent návštěvníků," odhaduje koordinátorka cestovního ruchu v Technických službách Adršpach Kateřina Menšíková. Rezervace je jistotou, že po příjezdu ke skalnímu městu najdou místo na zaparkování a nebudou stát smutně před branou, protože časové okno jejich příjezdu je vyprodané. Denní kapacita je 4000 návštěvníků za den, a tento počet je rovnoměrně rozdělen do 10 hodinových cyklů. Nejvíce jsou logicky rozebrané nejbližší dny, ale některé rezervace mají více než dvou měsíční předstih. K 18. srpnu byl nejbližší den s dosud plnou volnou čtyřtisícovou kapacitou až 9. říjen.

Vzrůstající zájem o rezervační systém potvrzuje i Kateřina Menšíková: "Od začátku prázdnin je prakticky každý den čtyřtisícový limit vyčerpán. Lístky v podstatě zbývají na poslední časové okno od sedmnácti hodin." Páteční pohled do online systému jí dává za pravdu: sobota vyprodaná komplet a na neděli 20. srpna je prvních osm časových oken od 8 do 15 hodin vyprodaných. Od 16 hodin je volných něco přes 261 vstupenek a poslední možnost od 17 hodin může využít ještě 389 návštěvníků.

Zmizely ucpané silnice

"Co se týče návštěvnosti, tak si určitě stěžovat nemůžeme," potvrzuje Menšíková. Podle ní právě na turistech z nedalekého Polska je vidět úspěch poměrně rozsáhlé marketingové kampaně běžící po celém území našich severních sousedů. "Upozorňujeme je na nutnost zakoupení online vstupenek. Přínos kampaně pozorujeme v tom, že sice stále jezdí návštěvníci bez rezervace, ale v podstatě nám zmizely ucpané silnice. Není potřeba asistence policie a hasičů a v podstatě to zvládnou obsáhnout zaměstnanci parkoviště, kteří se přijíždějících doptávají, jestli mají vstupenky," vysvětluje Menšíková, že parkování je vázáno právě na tiket zakoupený v předprodeji. Odklánění návštěvníků se odehrává nejvíce mezi 11. a 14. hodinou a týká se odhadem každého šestého auta, jehož osádka přijede bez online rezervace.

Kdo nemá zajištěnou vstupenku, tak v té chvíli nemůže být ani vpuštěn na parkoviště a musí doufat, že ještě jsou ve volném prodeji volné bilety do skal. Když ale nepořídí, tak aby jejich cesta za krásami pískovcových věží nebyla zbytečná, tak jsou posílání do sousedních Teplic nad Metují. "Jsme s nimi na této spolupráci domluvení a i náš rezervační systém nabízí v momentě vyprodaných vstupenek teplické skalní město."

Hlavně z Polska míří do Adršpachu celé autobusové zájezdy. Aby se jich v jednu chvíli nesešlo více najednou a neskoupily vstupenky na úkor přijíždějících rodin, tak systém pustí do jednoho časového okna jen jeden zájezd. Neplechu v systému ale dělají soukromá parkoviště - tam sice mohou návštěvníci odstavit za nižší taxu své auto, ale do skal se třeba stejně nedostanou. "I když provozovatelé těchto parkovišť tvrdí, že se lidé jdou podívat i na jiná místa v Adršpachu, tak stejně většina z nich dorazí ke vstupu do skal. Tam jim ale sdělíme, že nemáme vstupenky, tak jsou zklamaní," je si vědoma Kateřina Menšíková, že k takovýmto situacím dochází.