Broumovská farnost o zpřístupnění 700 let starého unikátu, který se nachází na místě bývalého karneru a pozdější kůlny, usiluje již několik let. V letech 2012 až 2013 proběhlo restaurování malby a zdálo se, že by se mohla stát dalším turistickým lákadlem Broumova. Leč doposud se tak nestalo. „Nechali jsme vyhotovit studii proveditelnosti na její zpřístupnění a třikrát jsme ve spolupráci s městem žádali o dotaci, ale vždy bohužel neúspěšně,“ popisuje duchovní správce broumovské farnosti Martin Lanži trnitou cestu k dalšímu turistické nabídce ve městě.

Proto minulý týden farář uvítal pomoc pracovitých paží několika dobrovolníků dalšího ročníku křesťanského projektu SummerJob, kteří svépomocí začali připravovat přístupovou cestu k bývalé kapli.

Na zámku v Novém Městě nad Metují byly od pátku 10. července do neděle 12. července k vidění květiny rozmanitých tvarů a názvů. Pěstitelé zde vystavovali kaktusy, sukulenty, achimenesy, masožravé i další rostliny. Zájem byl také o prodej malých výpěstků.
OBRAZEM: Pěstitelé ukázali nádherné květiny rozmanitých tvarů a názvů

„Ta myšlenka je založena na dobrovolnictví, kdy se lidé seberou a v létě si vyčlení jeden týden z práce nebo z prázdnin a dobrovolně zadarmo jdou někam pomáhat, “ popisuje Ondřej Novák, který zrovna vysypává kolečko s odebranou sutí. On sám si „odskočil“ do Broumova z Německa, kde již několik let pracuje jako konstruktér v BMW a spolu se svými spolupracovníky z Trutnova, Náchoda, Červeného Kostelce a dalších měst byl ubytován v klášterní noclehárně.

Původní představu o možnostech zpřístupnění fresky sice aktivita šesti brigádníků zajistit nemohla, ale díky odvedení základních prací významně napomohli tomu, aby byla freska celoročně viditelná.

Při své činnosti museli s lopatami zacházet opatrně a s pietou, protože navezená zemina skrývala kosti dávno pohřbených nebožtíků. „Momentálně vymýšlíme se sklenářem možnost výměny vrat za zpevněné sklo, kde by měl být ve čtyřech jazycích krátký popisek o co se jedná. Rádi bychom ten náš původní projekt naplnili, toto je zatím provizorní řešení,“ říká Martin Lanži. Aby bylo na malbu v tmavé místnosti dobře vidět řešil také s místním elektrikářem přívod elektřiny. Ta povede z vedlejší kanceláře a zajistí decentní nasvícení.

Ilustrační foto
Vlak projel na červenou u Medlešic na Chrudimsku

Z výtvarného hlediska je malba vynikající ukázkou kresebného stylu. Že je v podzemí fary na zdi nějaká malba, se sice vědělo, ale že je tak cenná a pochází pravděpodobně už z let 1320 až 1330, o tom neměl nikdo ani tušení, dokud farář neprotopil uskladněné dříví a nezačal se o fresku skrytou za ním zajímat.

Na zbytcích zobrazení Posledního soudu jsou vidět u Ježíše Krista podoby čtyř evangelistů. Freska zachycuje i deset panen, pět moudrých a pět pošetilých z Matoušova evangelia. Zejména vyobrazení pěti pošetilých panen je naprostým unikátem. Na jejich ramenou jsou ďáblové a to se nikde jinde nevyskytuje.

"Vidíme, že turismus letošního léta bude mít podobu republikového charakteru, tak bychom jim rádi tuto památku nabídli. Turistů je letos viditelně více a není týdne, aby tady někdo dvakrát, třikrát nezazvonil, že chce vidět fresku,“ je farář Martin Lanži rád, že se alespoň v této provizorní podobě podaří fresku učinit viditelnou pro všechny zájemce.

Přímou linku z Wałbrzychu do Adršpachu polští turisté zatím nevyužívají na plnou kapacitu. V meziročním srovnání jich rapidně ubylo. V Adršpachu tak zatím jednoznačně převažují domácí turisté.
Přeshraniční turismus se probouzí nesměle, Poláci se do skal zatím nehrnou