„Přestupitel mi zavolal a domluvili jsme se, že se zastaví na Správě CHKO Broumovsko v Polici nad Metují a záležitost vyřešíme. Popsal nám své chování na dotčeném místě a přiznal se ke spáchání přestupku o ochraně přírody a krajiny tím, že nelegálně vstoupil do národní přírodní rezervace, rozdělával tam oheň a tábořil. Odmítl však, že by poškozoval jeskyni,“ uvedla vedoucí Správy CHKO Broumovsko Hana Heinzelová. Jeskyně je v území, které není přístupné veřejnosti, a proto její bližší polohu nechtějí zástupci CHKO zveřejňovat. „Nechceme její místo popularizovat pro další zvědavce. Jedná se o klidovou zónu, navíc by hrozilo její další poškození ještě ve větší míře,“ uvedl Petr Kuna s tím, že se místo nachází se v severovýchodní části Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály.

Přestože za takový přestupek zákon umožňuje uložit ve správním řízení až stotisícovou pokutu, muž nakonec vyvázl celkem lacino. „Vzhledem k okolnostem byl přestupek na místě vyřešen blokovou pokutou, kde je horní hranice deset tisíc korun,“ uvedla Hana Heinzelová. Zároveň si mohl odnést velkou část zabavených věcí z „inventáře“ tábořiště, které předtím podrobně popsal. „Tímto je celá záležitost pro nás uzavřena. Je sice zjevné, že to místo neužíval k táboření jen on sám, ale žádné další osoby nezmínil a ani my nemáme žádné indicie, abychom mohli ztotožnit někoho dalšího. Ještě tu některé zabavené věci na Správě v depozitu máme, ale jejich majitele neznáme,“ dodala Hana Heinzelová.

V jeskyni Stará kancelář prý nespal

Deníku se podařilo muže kontaktovat. "Ano, byl jsem se přihlásit. Absolutně ale odmítám informace některých médií, že se jednalo o jeskyni zvanou Stará kancelář, kde probíhaly i archeologické práce. Ta leží ve vedlejší rokli," upřesnil.

Aby nepadlo v souvislosti s touto událostí špatné světlo na příznivce zdolávání pískovcových věží, důrazně se od aktivit spojených s nelegálním tábořištěm v rokli Nad Spáleným mlýnem v Adršpachu distancovali horolezci. „Jeskyně nebyla upravována ani využívána lezci, jakákoli souvislost s lezeckou komunitou je zavádějící. Oblastní vrcholová komise tak reaguje na zprávy z médií, ve kterých bylo naznačeno spojení nelegálního tábořiště s horolezci,“ uvedl předseda OVK Broumovsko Zbyšek Česenek.

Případy nelegálních tábořišť zase nejsou na území chráněné krajinné oblasti ojedinělé. Tento poslední odhalený případ je ale významný svým rozsahem a zabydleností. „Jinak je v rezervaci bohužel celá řada dalších míst, na kterých se táboří s železnou pravidelností. Průběžně při pohybu v terénu likvidujeme nelegální ohniště, uklízíme odpadky, případně odstraňujeme drobné přístřešky, ale že bychom odněkud odváželi šest pytlů, to úplně běžné není,“ uzavírá Hana Heinzelová s tím, že zejména rozdělávání ohně může být v tomto suchém období hodně problematické. Terény jsou krajně nepřístupné, takže hašení případného požáru by bylo velmi obtížné.

Jiří Řezník