Pojmem se již stalo Vinum et Cetera. Výtěžek z benefiční aukce vín, konané v rámci této kulturní akce, věnuje agentura každoročně dětem prostřednictvím svého grantového programu Máme rádi Broumovsko, jehož cílem je upevňovat kladný vztah dětí a mládeže k místu, kde žijí. Aktuálně vypisuje APRB výzvu k podávání projektů do 4. Ročníku. Výstupy projektů mají nejrůznější podobu, kterou účastníci programu prezentují na putovních výstavách. Jde o „Vandrovní knížky“, nástěnné kalendáře, koláže a keramické mozaiky či mapy historických hraničních kamenů. To nejdůležitější je ale uloženo v paměti dětí, které se jednotlivých projektů programu účastní. Od letošního 4. ročníku byl plně pořadatelsky svěřen do rukou APRB festival klasické hudby Za poklady Broumovska, který se koná v prostorách broumovské skupiny barokních kostelů a který svým významem již přesáhl hranice regionu. Do výčtu aktivit APRB patří jistě i stále se rozvíjející projekt Zahrada*. V prostorách klášterní zahrady postupně vzniká místo určené nejen k odpočinku, ale i kvalitní zábavě. Pravidelně se zde konají výstavy, divadelní představení a koncerty pod širým nebem a od letošního roku i v nově upravených prostorách Divadla Zahrada*. V létě byla pro návštěvníky mimo jiné připravena premiéra Havlovy hry Audience a zajdete-li do konce listopadu do výstavní síně, můžete si prohlédnout výstavu fotografií Jana Šrytra. Tyto i další aktivity se již definitivně staly součástí života obyvatel nejen broumovského regionu, ale jak se je postupně daří je naplňovat, rozšiřuje Agentura svou činnost a nabízí participaci na svých projektech stále širšímu okruhu partnerů. Bez nich by činnost Agentury nebyla možná. Jedním ze stálých a spolehlivých partnerů je i Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově. Dlouhodobá vzájemná spolupráce vyústila v letních měsících k přestěhování APRB ze Zahrady* do budovy klášterního gymnázia, které pro tento účel upravila. Nebylo to snadné, ale vyplatilo se. Spolu s ní sem přesídlily i další organizace, které se svou činností podílejí na rozvoji a zkvalitnění prostředí na Broumovsku nejen pro místní obyvatele, ale i pro jeho návštěvníky. Vzniklo tak Centrum regionálního rozvoje Broumovska, místo, kde dnes naleznete kancelář Místní akční skupiny Broumovsko+, detašované pracoviště Regional Developement Agency a Podnikatelského klubu Broumovska. Současně s úpravami a stěhováním vstupovala do života další myšlenka, a sice vznik Společnosti pro destinační management Broumovska (SDBM). Agentura pro rozvoj Broumovská iniciovala spolu s městy Broumov, Teplice nad Metují a Meziměstí a Podnikatelským klubem Broumovska její založení s cílem systematicky a dlouhodobě vyvíjet a podporovat aktivity směřující k smysluplnému a udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Prvním hmatatelným výsledkem, kterým se bude tato destinační společnost na podzim prezentovat veřejnosti, je vydání Zimních novin Broumovska, jednorázového bezplatně distribuovaného informačního materiálu určeného zejména turistům s nabídkou, jak a kde objevit neopakovatelné krásy broumovského výběžku. Od samého počátku své existence pracuje Agentura pro rozvoj Broumovska s pojmy, jako jsou vize a poslání. Že to nejsou jen prázdná a statická slova, dokazuje APRB svou dosavadní činností. Ve svých aktivitách vyzývá obyvatele, podnikatelské subjekty, ale i návštěvníky Broumovska k diskuzi či přímé aktivní účasti na tvorbě a formování kvalitního životního prostředí ve všech významech toho sousloví. Vždyť již letos můžeme myslet na to, jaké budeme mít Broumovsko v roce 2029.

Marcela Lilingová