1. Silnice II/324
Úplná uzavírkav obci Dolní Přím z důvodu opravy vozovky. Objízdná trasa pro autobusy a osobní dopravu míří přes obec Horní Přím.
Nákladní doprava od Hradce Králové je vedena po silnici I/11 do Roudnice a odtud po II/323 přes Kunčice do Nechanic a zpět na II/324. Platí to i v opačném směru. Do 30. 11. 2008

2. Silnice I/31
Částečná uzavírka v Hradci Králové v Okružní ulici z důvodu výstavby protihlukové stěny. Provoz je veden vždy volnou částí komunikace. Do 30. 10. 2008

3. Silnice II/285
Úplná uzavírka mezi obcemi Velká Jesenice a Nahořany z důvodu rekonstrukce mostu ev. č. 285 – 011. Objízdná trasa je značena po okolních komunikacích. Do 3. 9. 2008

4. Silnice I/11
Úplná uzavírka mezi Třebechovicemi pod Orebem a Týništěm nad Orlicí z důvodu stavebních prací. Objízdná trasa pro směr z Hradce Králové na Vamberk: pro nákladní dopravu přes Holice, Vysoké Mýto, Litomyšl, Třebovice, Českou Třebovou, Ústí nad Orlicí, Vamberk zpět na I/11. Pro osobní dopravu přes Holice, Borohrádek, Čestice.

Pro směr z Vamberku do Hradce Králové: pro nákladní dopravu Vamberk, přes Rychnov, Dobrušku, Nové Město směr Náchod přes Jaroměř. Pro osobní dopravu:Čestice, Borohrádek, Holice. Do 30. 9. 2008

5. Silnice I/14
Úplná uzavírka v Červeném Kostelci mezi Trutnovem a Náchodem, a to v ulici 17. listopadu v úseku od železničního přejezdu po křižovatku
s ulicí 5. května. Dále je tato komunikace úplně uzavřena v úseku od začátku Rtyně v Podkrkonoší při příjezdu od Úpice po křižovatku se silnicí III/01417 na náměstí ve Rtyni směrem na Hronov.

Objízdná trasa pro místní osobní dopravu bude vedena přes obec Strážkovice s omezením vozidel nad 1,5 tuny, kde bude toto omezení důsledně kontrolováno. Objízdná trasa pro nákladní dopravu bude vedena po silnicích I/14, I/37, I/33 a II/303 na trase Trutnov – Jaroměř – Česká Skalice – Náchod – Hronov. Do 30. 11. 2008

6. Silnice II/295
Částečná uzavírka ve Vrchlabí z důvodu opravy opěrné zdi. Provoz je veden kyvadlově jedním jízdním pruhem a řízen světelnou signalizací.
Do 31. 10. 2008

7. Silnice III/32419
Úplná uzavírka v úseku Nový Bydžov – Starý Bydžov z důvodu celkové rekonstrukce včetně průtahu Starým Byd〜žovem. Provoz je veden po objízdných trasách.
Do 15. 11. 2008.

8. Silnice II/300
Úplná uzavírka v Žacléři –Prkenném Dole z důvodu opravy mostu ev. č. 300–017 a také silnice III/30019. Objízdná trasa je vedena po silnicích I/14 a I/16 přes Trutnov – Bernartice – Královec.
Do 31. 8. 2008