„Od jara letošního roku prošel projekt mnoha změnami. Na začátku stály představy veřejnosti, jak má plocha u Ulity vypadat, vzešlé ze dvou veřejných plánovacích setkání. V následujících devíti měsících se podařilo získat finanční podporu, díky které se vybudovaly všechny plánované objekty – Amfiteátr, zpevněné chodníky, mlatová ekostezka a pítko u budoucího hřiště pro děti,“ vysvětlila Yvona Eliášová z realizačního týmu. Slavnostní otevření nové zahrady se uskuteční 11. listopadu během Martinské slavnosti. Poslední akcí, kterou má projekt letos ještě před sebou, je výsadba zeleně.


„Sázení stromů a okrasného záhonu v dubnu letošního roku stálo na počátku proměny celého areálu. Po jejím ukončení za námi zůstalo nejen kus práce, ale také vzpomínky na příjemnou atmosféru setkání se všemi příznivci Naší zahrady 2007. K této atmosféře přispělo jak divadelní představení pro děti Divadla na baterky, tak i výborné občerstvení připravené Domem dětí a mládeže Ulita Broumov. Zdařilou akci jsme se nyní rozhodli zopakovat,“ sdělila Yvona Eliášová.


Již tuto sobotu od 10 hodin se budou osazovat svahy kolem nového Amfiteátru a ekostezky a také plocha u nového stanoviště kontejnerů na tříděný odpad. „Pro děti je opět zajištěno hlídání a loutkové představení Divadla na baterky, všichni se můžeme těšit na teplé občerstvení včetně pečení brambor v popelu. Tímto posledním letošním pracovním setkáním s veřejností připravíme Naši zahradu 2007 na její otevření tradiční Martinskou slavností v Amfiteátru,“ dodala Eliášová.