V rekonstruovaných prostorách bude občanům k dispozici zmodernizovaná restaurace, víceúčelový sál, knihovna s čítárnou, informační centrum, v podkroví budou spolkové místnosti s malou obřadní síní a do původních, nyní zrekonstruovaných prostor se vrátí úřad městyse.

„Rekonstrukce Obecního domu ve Velkém Poříčí je financována z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod. Stavba, jejíž dokončení je plánováno na podzim roku 2010, bude stát zhruba 58 milionů korun, z toho dotace činí 48 milionů korun. Téměř 10 milionů korun hradí městys ze svých prostředků. Současným úkolem je co nejrychlejší provedení střechy tak, aby mohly plynule probíhat práce uvnitř objektu. Prozatím všechny práce probíhají dle harmonogramu a jsem rád, že ani současná nepřízeň počasí neodradila dodavatelské firmy a stavební práce nepřerušily“ řekl Deníku starosta městyse Josef Král.

(Jiří Mach)