Pracovní neschopnost

Vážené podnikatelky a podnikatelé,

dovolujeme si vás opět oslovit a požádat o váš názor. Tentokrát jde o vaše zkušenosti s pracovní neschopností u vašich zaměstnanců. Domníváte se, že lékař je ochoten napsat neschopenku i zdravému zaměstnanci? Osobně jsem několikrát zaznamenal vaše obavy o vývoj pracovní neschopnosti v roce 2009, kdy budou první dny nemoci vyplácet firmy. Především jde o obavu, jak nebudete moci „podezřelé“ nemocné kontrolovat. Rovněž jsem zaznamenal dotazy, jak se má firma účinně bránit, když se domnívá, že lékař vystavuje neschopenky neoprávněně. Od vás máme informace, že po zavedení opatření, kdy není proplácena náhrada za první dny nemoci, počet práce neschopných výrazně poklesl.
Na základě již provedených průzkumů vím, že téma lékařské péče je velmi citlivé. Někde v počítači mám již několik let uloženou odpověď od jednoho podnikatele, který mi napsal: „ O doktorech nepíšu, protože mám strach, že mě pak nechají umřít na vrátnici“. Mohu vás ujistit, že pracujeme pouze s podepsanými příspěvky, zpracovaná anketa však od nás odchází bez konkrétních jmen a názvů. To jste možná při minulých průzkumech již zaznamenali. Také jsme občas obviňováni z paušalizování. Ani zde tomu tak není. Nelze ovšem psát o konkrétním pracovníkovi, zaměstnavateli, výrobci, lékaři apod. Nelze to chápat jinak, než že zaměstnavatelé a podnikatelé se potkávají s takovým konkrétním problémem.

František Molík,
Hospodářská komora, Náchod

Názory:

Ano, i zdravému zaměstnanci napíše lékař neschopenku. Obavy o vyplácení prvních dnů pracovní neschopnosti jako náhrada mzdy jsou oprávněné. Zaměstnanci, kteří budou pravidelně a často nemocni , budou bohužel často propouštěni. Nic jiného ani zaměstnavateli nezbývá.

Vaše téma je opět velice zajímavé, protože zaměstnavatel nemá absolutně žádnou šanci (kromě vyplacení odstupného) se stále ,,nemocného“ nějakým zákonným způsobem zbavit. Vlastní zkušenost je následující: Zaměstnanec dochází k lékaři s dobře nastudovanými příznaky (např. pískání v uších) a 2 měsíce se nechá léčit. Tato choroba propukla v čase, kdy ve firmě byla potřeba opravdu každá ruka a ti solidní pracovali i o sobotách a nedělích. Po 4 měsících veškeré problémy pominuly, ale objevila se další špatně prokazatelná choroba, která si opět vyžádala 1 měsíční neschopenku a tak to pokračuje až do dnešního dne. Nedokážu posoudit, do jaké míry je zde,, vinen“ lékař, ale náš ,, zdravý- nemocný“ vždy vypadá spíše zdravě a vztah ostatních k této osobě je silně negativní.
Za ty, kteří mají trochu vztah k naší malé firmě, musím říci, že k lékaři chodí minimálně a opravdu jen v nutných případech a rozhodně si nevymiňují ,,umělé“ prodlužování neschopenek.

Nemyslím si, že lékaři vědomě napíší neschopenku zdravému člověku. Věc má ale jiný rozměr. Bohužel, zaměstnanci si dokáží vždy najít cestičku, jak lékaře k napsání neschopenky
dejme tomu "přinutit". Jsou diagnózy, u kterých se bez odborného vyšetření nedá hned říci, že ten který člověk simuluje. Jedná se všeobecně o různé bolesti páteře a hlavy. Zde je opravdu velmi těžké, aby lékař dokázal, že tomu tak není. Dále je velmi snadné stěžovat si například na průjmové onemocnění, či jiné žaludeční obtíže. Žádný lékař si dnes nedovolí nenapsat neschopenku, obzvláště problémovému pacientovi, protože má strach z pochybení a z toho, co by následovalo. To znamená, že si kryje záda a pacienta odešle většinou na další odborné vyšetření, a to taky nějaký ten den marodění pro zaměstnance hodí. Co je ale velmi problematické, je to, že lékaři píší těmto pacientům většinou vycházky prakticky na celý den. Pak je veškerá snaha o kontrolu takového člověka marná. Z vlastní zkušenosti vím, že je lehké kdykoliv vyjdu do města, potkat naše "těžce choré" zaměstnance. Jdou-li si koupit něco k jídlu, nebo léky, to bych ještě skousla, ale mám i zprávy, že navštěvují v době nemoci herny a podobná zařízení. Včera jsem byla na školení, týkajícím se nového zákona o nemocenském pojištění v roce 2009 a náhrad mzdy za prvních 14 dní PN. Ano, zaměstnavatel získává právo kontroly v těchto dnech, ale dovede si někdo představit, jak kontrolovat někoho, kdo má vycházku celý den? Takže by bylo vhodné, abychom více spolupracovali s lékaři a tím je nasměrovali k tomu, že nemocný člověk se má léčit doma a ne courat po hospodách nebo po fuškách. Jen omezením možnosti celodenních vycházek docílíme toho, že budeme moci "simulanty" lépe kontrolovat a potrestat je za nedodržování režimu práce neschopného. Ještě jedna perlička: režim práce neschopného, dle platných předpisů, je dodržen i tím "těžce nemocným", který je doma, ale třeba při těžké bolesti zad natírá okna!!! Zdravím Vás a všechny kolegy personalisty a přeji nám, abychom se z toho nezbláznili!
Situace, kdy lékaři vystavují nebo ukončují pracovní neschopnost dle požadavku lékaře, je naprosto běžná. Setkali jsme se osobně s případem, kdy jedna firma avizovala propouštění a smluvní lékař nabízel zaměstnancům neschopenku. Osobně jsem upozornil lékaře, že náš zaměstnanec, který
je nemocen se zády, chodí v době mimo vycházky po městě obtěžkán taškami. Dostal jsem odpověď, že tomu nerozumím a nic mně do toho není.
Bohužel lékař je běžný člověk jako kdokoliv z nás a pacient je jeho zákazník. Když mu nenapíše neschopenku, nic z toho nemá, pouze možné komplikace s pacientem. Znám příklad, kdy byl lékař napaden pacientem, protože mu odmítl napsat sanitu na odvoz z nemocnice.

Pravda je ta že v naší textilní továrně v době, kdy se neplatily první tři dny nemocenské výrazně poklesla a to z 12% na 7-8 %. Jakmile ji zvýšily samozřejmě vedlo to k nárůstu nemocenských dávek.
Víte , dle mého názoru, ano až na některé výjimky lékařů, jde spíše o pacienta, který je zdravý a chce vylákat ND. Ten když přijde k lékaři i když není nemocný dostane neschopenku, protože v dnešní době není žádný problém si na internetu nalézt jakékoliv nemoci a jejich příznaky atd. A pokud přijde takovýto pracovník za lékařem s jistými příznaky nějaké nemoci, nemůže lékař vyloučit že i vzhledově dobře a zdravě vypadající pacient popsal příznaky nemoci, kterou musí prověřit a to trvá třeba i několik týdnů, myslím ta různá vyšetření. Naopak myslím si, že lékaři jsou již v dnešní době opatrnější. Dle mého názoru by měly být vytvořeny podmínky pro zaměstnavatele - možnost kontroly nemocného. V případě, že by nebyl zastižen doma a nebyl u lékaře- možnost okamžitého propuštění z práce a bez nároku na podporu. Ne žádné pokuty a upozornění na porušení léčebného režimu, jak je to v plánu pro příští rok. Toto by totiž bylo opravdu rozhodující k tomu, aby se někdo jak se říká hodil marod a pak šel na černo kopat základy , nebo něco odvážet. Rozhodně by se bál, že přijde o hlavní práci. A v dnešní době to opravdu není nic příjemného být bez práce.

Jsem rád, že se konečně někdo také ptá nás podnikatelů a zaměstnavatelů na to, co si myslí o takových ožehavých otázkách jako je třeba pracovní neschopnost našich zaměstnanců a všeho, co s tím souvisí. Já osobně zaměstnávám kolem 30 lidí a za 16 let podnikání mám docela bohaté zkušenosti i s touto problematikou. Předem je třeba říci, že těžko lze paušalizovat jak chování a loajalitu zaměstnanců vůči zaměstnavateli, tak i poctivost a lékařskou etiku praktických lékařů. Vždy se najdou Ti, kteří se snaží situace zneužít ve svůj prospěch.
Pokud si zaměstnanec řekne, že se "hodí marod", tak jsem přesvědčen, že se mu to podaří bez větších problémů. Existuje totiž mnoho neduhů v lidském zdraví, které se jen těžko při návštěvě lékaře zjišťují a pro praktického lékaře není nic jednoduššího, než si nedělat potíže a dotyčného pacienta nechá týden až dva "odpočinout". A tím spíš, že je zainteresován na počtu vyšetření, které mu přináší finanční efekt. A dokud bude systém odměňování lékařů nastaven tak jak je nyní, jiné to asi nebude.
Dalším tématem, který asi v této době nahání hrůzu všem zaměstnavatelům je od nového roku povinnost platit svým zaměstnancům nemocenskou náhradu. Je to opravdu strašák a nikdo asi neodhadne dopad tohoto rozhodnutí na finanční možnosti své firmy. A zase je to různé, záleží na ziskovosti firmy, efektivnosti výroby a podobně. To, co chce stát refundovat na snížení odvodů, nikdo nedokáže objektivně posoudit. Dochází jen ke komplikování podnikatelského prostředí místo toho, aby třeba za každého zaměstnance, za kterého platíme sociální a zdravotní pojištění, byla poskytnuta např. finanční úleva na daních. To raději bude stát vyplácet dávky v nezaměstnanosti.
Z toho vyplývá, že nejlepší je dělat jen sám na sebe. Pokud jsou potřeba zaměstnanci, potom vybírat, vybírat a zase vybírat ty nejlepší, kteří nemarodí a chtějí pracovat. A když už je člověk má, snažit si je udržet a hýčkat. Ale na to musí každý zaměstnavatel mít finance. A jsme zase na začátku, je to začarovaný kruh.
Proto si myslím, že každý, kdo je schopen zaměstnat byť jediného člověka, by měl stát podporovat jak jen to jde. Nakonec z toho stejně jdou peníze do státní kasy a ne naopak. Ale to se bohužel neděje. Proto přeju všem, kdo vytváří pracovní místa pevné nervy.

K tématu pouze tolik:
1. Jedna z možností jak zaměstnance motivovat je prémiový řád - nemocnému odebrat část prémií a zdravým je přidat, protože za nemocné musí jejich práci odevzdat.
2. Vystavování nemocenské i zdravým je pro zaměstnavatele nepříjemné a skutečnost jejich kontroly je prostě nemožné.
3. Vystavování celodenních vycházek od lékaře je absolutní nesmysl. Jak někdo nemocný může celý den někde chodit ? Maximálně bych viděl, že jen dopoledne nebo odpoledne a to na max. 3 hodiny s přesným udáním času, který je kontrolovatelný.
4. Pokud firmy budou platit první dny nemocenské, tak je potřeba jim dát také pravomoc provádět kontrolu svých "nemocných".

Můj názor je ten, že pracovní neschopnosti jsou vystavovány takříkajíc na požádání a kolikrát i zdravému člověku, kterému se prostě nechce do práce. Mám s tím mnohaleté skutečnosti, neboť než jsem začala podnikat, pracovala jsem ve vedoucích funkcích. Toto vždy bylo na denním pořádku, zvlášť u lidí, které přijmete z úřadu práce, kteří pouze potřebují zaměstnat, po 14ti dnech Vám doručí pracovní neschopnost a nemají zájem pracovat. Jak se má člověk bránit? Nijak. Výpověď během pracovní neschopnosti dostat nemohou, doma se zdržují a chodit je kontrolovat 5x denně opravdu nemá nikdo čas. Pokud je doma nezastihnete - byli u doktora, potvrzení si seženou. Pokud by bylo prvních 7 dní neplacených, stát by velmi ušetřil, kdo je opravdu nemocný, neschopenku by si vzal a kdo ne, nebylo by mu to k ničemu. Ale být doma a brát za to od někoho peníze? Není to paráda? Rozhlédněte se po světě, bereme si příklad vždy z okolních "vyspělejších " států. Kde jim který stát nebo zaměstnavatel vyplácí peníze pokud nechodí do práce? Před pár lety jsem v hovoru s jedním známým - Holanďan narazila na téma pracovní neschopnost a peníze. Nevěděla jsem anglické slovíčko, které bych na slovo neschopenka mohla použít a tak jsem se to snažila nějak vysvětlit. Koukal ma mě jak v Jiříkově vidění a neustále nemohl pochopit, jaké peníze to ti lidé berou, když jsou nemocní. Když přeci nechodí do práce, tak nemají peníze, nebo mají svou pojistku, kterou mohou čerpat. Ale od státu peníze? Nepochopil. Nic takového neznal. A také několik let neměl omluvenou absenci ze zdravotních důvodů. U nás? Rýmička? Tak Vám napíšeme neschopenku, pár dní to vyležíte, stát nebo zaměstnavatel Vám to zaplatí. Neplatí to u lidí ve vedoucích funkcích, podnikatelů a pracovitých lidí. Ale zbývá pořád hodně velké procento těch, kteří toto zneužívají a velmi. Zodpovědný člověk nepůjde do práce, nebo půjde k lékaři, když mu opravdu něco je. Většina lidí ale vždy, když se jim nechce do školy, nebo do práce. A proč taky ne, vždyť je to v našem státě tak snadné. Nevadí mi ani zavedení poplatků u lékaře ani za recept. Letos jsem zaplatila u lékaře pouze 30Kč. Na gynekologii, kam jednou za půl roku musím. Navštěvuji lékaře, až když mi opravdu něco je, potřebuji antibiotika, nebo vyšetření. Pokaždé mi má obvodní lékařka nabízí neschopenku. Téměř pokaždé odmítám. Nevím, kdy jsem měla pracovní neschopnost naposledy, nemůžu si to dovolit. Jsem samoživitelka, do práce musím, podnikám, mám zodpovědnost. Ale pokaždé je plná čekárna a nevěřili by jste, pokaždé skoro stejné tváře. Důchodci, co se tam zadarmo schází v zimě na pokec, takové ty typické postavičky našeho malého města, o kterých se ví, že prostě dělat nebudou a sem tam někdo, kdo to opravdu potřebuje. Nevím, jestli se situace po zavedení poplatků změnila, já tam ještě letos nebyla.

Zkušenosti s našimi českými lékaři jsou takové, že kdykoliv a ke komukoliv k lékařům zajde zaměstnanec se zájmem být uschopněn, neznáme jediný případ kdy lékař nevydal neschopenku. To je známá pravda, proti které bývalá vláda učinila pochybné opatření, a předala finanční břemeno prvních 14 dnů neschopenek na zaměstnavatele. Konečně se mimo tzn. “myslitelů na svůj zhovadilý zisk“ se ozval někdo odvážný ze státní správy. Přejeme mu vydržet v boji s větrnými mlýny.

Naše firma vyrábí tkaniny a lehkou konfekci, zaměstnává současně 50 zaměstnanců, z toho 80% žen.
Naše zkušenost z vývoje nemocnosti je následující:
- zaměstnanci se zájmem dobrého výdělku lékařskou péči nezneužívají, máme již řadu let zavedenou stabilizační měsíční odměnu jejíž výplata je vázána na plný počet odpracovaných dnů, velmi se osvědčila. Dovolím si tvrdit, že v současné době nemáme zaměstnance, kteří by se "hodili marod" (eventuelně jsou případy skutečně výjimečné).
- domnívám se, že lékař může být v některých případech ochoten vystavit neschopenku i práceschopnému zaměstnanci, roli v takovém případě budou hrát faktory - dobrý známý, obava z budoucího nařčení zanedbání péče apod. Nedomnívám se však, že tyto možné případy by ovlivnily nemocnost v naší firmě.
- nemocné budeme kontrolovat a jsem přesvědčen, že s větším účinkem (např. porušení léčebného režimu můžeme posuzovat jako hrubé porušení kázně).
Musím uvést fakt, že naši zaměstnanci jsou převážně místní a z blízkého okolí, všichni se mezi sebou znají a případné excesy jednotlivců nejsou obdivovány ale kritizovány.
Celkově musím konstatovat, že lidé si práce váží viditelně více než dosud.
Ve firmách s větším počtem zaměstnanců, vyšší mírou anonymity, s podílem zahraničních pracovníků bude problematika složitější.

Lékařská věda natolik pokročila, že každý člověk sebou nese něco, co by mohlo být dobrým důvodem k uznání pracovní neschopnosti. Tím je dostatečně lékař krytý proti podezření z takového činu (úmyslu ?).
1) 3 neplacené dny považuji za velice účinné opatření i ve vztahu, kdy doktor je ochoten napsat neschopenku téměř zdravému pracovníkovi.
2) Ano, mám osobní zkušenost, že lékař (specialista) nechá simulanta třeba 2 měsíce doma. Až osobní intervence u příslušného praktického lékaře dalo věci do správného pohybu.
3) Máme to štěstí, že v kolektivu nejsou "simulanti", proto je u nás nemocnost na minimální úrovni. Více se zlobím, když někdo plný rýmy tady roznáší bacily…

Toto téma mě opravdu zajímá. Už sice pár měsíců nepracuji v personalistice a nemám tedy nejčerstvější zkušenosti, ale v době, kdy jsem pracoval ve společnosti jsem měl několik výstupů s konkrétním lékařem, který vystavoval neschopenky na požádání komukoliv a bez jakýchkoliv problémů např. přijal mezi své pacienty člověka, kterému byl pro porušení léčebného režimu (na černo pracoval) odňata nemocenská. A on mu vystavil neschopenku znovu. Pravda, dostal za to i díky mě pokutu, ale nepoučilo ho to. Alespoň ne na dlouho A měl jsem i další zajímavé případy tohoto druhu. Ovšem příkladným je výrok výše jmenovaného lékaře: "Vystavím neschopenku každému, kdo si o ni řekne. Přece nepřijdu o zákazníka." Myslím, že to hovoří za vše. Hodně úspěchu při řešení tohoto problému.

"Víme a pamatujeme si jak to bylo nedávno i dávno!"
1) Velké fronty u lékaře, kdy se v čekárně pořádali "schůze" důchodců a vedle toho zde druhou většinu tvořili hloučky studujících učební obory a méně střední školy. Tomu pomohl přijatelný poplatek u lékaře; souhlasím. Ale neměl by být nekontrolovaným příspěvkem pro slušně placené lékaře, ale kontrolovaným příspěvkem na něco celospolečensky "bohulibého" …věc dohody. Přínosem bude i snížení počtu praktických lékařů …někde (asi ti horší) už nemají dostatek zákazníků!
2) Léky se, dle mého názoru, plýtvalo. Cena léků a především marže na nich by měla být státem regulovaná shora. Asi je lékárenství dobrý "kšeft", když i v malých městech najdete několik lékáren. Vybrané standardní léky na všechny nemoci by měly být zdarma nebo skoro zdarma (dle ekonomiky státu). Souhlasím s poplatkem za celý recept ne za jednotlivé položky na receptu.Opět by příspěvek neměl být nekontrolovaným příspěvkem pro velmi slušně i neslušně prosperující majitele lékáren, ale kontrolovaným příspěvkem na něco celospolečensky "bohulibého" …věc dohody.
3) Pracovní neschopnost:
Dle mého názoru psali mnozí lékaři svým návštěvám "co jim na očích viděli". A to ať za různé zemědělské přebytky nebo jen tak, kvůli svým bodům, svému profitu! Ona další návštěva jim vůči zdrav.pojišťovně zase něco přinesla! My zaměstnavatelé jsme s tím měli velké problémy; byli jsme na to krátcí. Tím, že se neplatily první dny nemoci tak problém rapidně ubyl. Snad jen ty "melouchy" co se nedají stihnout za víkendy a melouchář profituje nejen z neúměrné "čisté" mzdy ale podnikatel za něho platí i odvody.
Dle mého názoru se stát, v tomto směru dříve trvale neschopný, zbavil odpovědnosti, která mu patří! Vycházím z představy, že stát chce být tím sociálně spravedlivým. Bohužel to tak není. Bývaly doby, že si nemocný s neschopenkou nedovolil nic, než se doma léčit. Protože měl hrůzu a strach, co kdyby přišla kontrola a on přišel o podporu! Ale to je doba před více než 20 lety. Za současného stavu, kdy nejsou na trhu některé, především stavební, profese bude zaměstnavatel těžko "sekýrovat" svého zaměstnance kvůli nedodržování režimu práce neschopného. Ten mu dá hned výpověď a půjde za "lepším"; vždyť ho všude vezmou a to především takové, které jsme něco naučili.
Závěr, můj názor:
Neplatit první dny nemoci, zásadně zlepšit kontrolní činnost práce neschopných. Ty poplatky za lékaře a recepty použít z části právě na podporu a zainteresovanost kontrolního aparátu práce neschopných.
…Pokud budou muset první dny nemoci hradit firmy, tak určitě veškerá státní kontrola výrazně opadne nebo skončí. Této změně musí předcházet delegování pravomocí, především kontrolních na zaměstnavatele. Jednoznačně a zásadně musí být sníženo sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem, aby měl dostatek finančních zdrojů na úhradu práce neschopným !
Tak, tolik něco k pracovní neschopnosti. Je dobře, že tyto diskuze "rozpoutáváte" (myslím jen v tom dobrém smyslu tohoto slova). Hlavně, aby se vám dařilo s našimi názory - samozřejmě jen s těmi objektivně správnými - prorazit nahoru. Držím palce.