Žákům, studentům a jejich pomocníkům z Archy začal před nedávnem nový školní rok. „Aktivitu Archy bych nazvala pomocí se záležitostmi okolo vzdělávání dětí. Doučování je jen jednou z částí pomoci. Pomáháme dětem a studentům, ale i jejich rodinám v případě, že si se školní činností doma nevědí rady," říká šéfka neziskovky Dokořán v Náchodě Michaela Pišlová.

Poskytuje pomoc rodinám s dětmi

Nezisková organizace Dokořán působí v Náchodě už 20 let. Jejím posláním je poskytování sociálních služeb a realizace volnočasových programů a kvůli tomu byla založena a po celou dobu aktivně funguje sociální služba Archa. Program Archy poskytuje pomoc rodinám s dětmi z Náchoda a blízkého okolí, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a žijí převážně v sociálně vyloučených lokalitách.

Archa pomáhá dětem ve věku 6 až 18 let nastartovat nový a kvalitní život. S novým školním rokem jsou pracovníci Archy opět připraveni pomoci žákům, studentům i jejich rodinám zvládnout další školní rok. Dokořán spolupracuje například se ZŠ T.G. Masaryka, ZŠ Komenského, ZŠ Staré Město nebo se ZŠ Plhov v Náchodě. Ze středních škol Dokořán spolupracuje s BPA Malé Svatoňovice a SOŠ Sociální v Náchodě, a to díky skvělému přístupu z řad učitelů i vedení škol.

Novinkami jsou schůzky i hodnocení

Novinkou v tomto projektu jsou pravidelné schůzky žáka nebo studenta, rodiny, třídního učitele a sdružení samotného. Bude se hodnotit, co se žákovi nebo studentovi povedlo a co tak povedené již nebylo a rovnou se vytvoří plán, jak dítěti nejlépe a nejrychleji pomoci. Dochází k ucelenému oběhu informací a i díky této spolupráci se dětem vrací sebevědomí a motivace.

„Věříme, že se k projektu Archy zapojí i ostatní základní a střední školy nejen v Náchodě. Naši klienti studují na školách i v dalších městech například v Malých Svatoňovicích nebo Novém Městě nad Metují. Pokud bude spolupráce pokračovat dosavadním způsobem, podaří se nám to, čemu se v současnosti říká „síťování služeb,"říká šéfka neziskovky Dokořán a vedoucí projektu Archy Michaela Pišlová. Jinými slovy se Dokořánu daří spolupracovat s řadou odborníků a institucí, kterých se péče o dítě týká, od škol přes sociální odbor až po volnočasové organizace.

A co je další náplní Archy? Projekt zprostředkovává kontakt mezi rodiči a školou v situacích, kdy si rodiče nejsou jistí, jak vyřídit potřebné záležitosti a potřebují poradit nebo podpořit. Neziskovka pomáhá s žádostmi o stipendia nebo s nadačními příspěvky na různé volnočasové aktivity pro nadané studenty. Samotné doučování probíhá každé odpoledne ve školním týdnu mimo středy. Středa je totiž určena právě pro rodiče. Oblíbenou částí doučování žáků je čtení. Žáci nejenom vybraný text přečtou, ale provedou i rozbor svými vlastními slovy. Nejdůležitější podle neziskovky Dokořán je, že ač je aktivita dobrovolná, žáci a studenti se do ní aktivně zapojují, protože je to baví a cítí také větší zodpovědnost za svůj život, což je motivuje na sobě pracovat.

Vendula Brdičková