„Stane se tak v pátek 7. června od 9 do 17 hodin v rámci výstavy Dějiny Náchoda v archivních pramenech," říká za Státní okresní archiv Náchod Jan Čížek. Expozice bude především věnována 770. výročí první zmínky o Náchodě. „Zájemci se budou moci seznámit s listinami od roku 1402 potvrzujícími privilegia města, dále s městskými knihami, z nichž nejstarší založil v roce 1442 husitský hejtman a uchvatitel města Jan Kolda ze Žampachu," prozrazuje Jan Čížek.

K vidění budou i další nejvýznamnější písemnosti archivu města, s plány náchodských městských bran a budov, listinami a písemnostmi cechů, škol a dalšími zajímavými dokumenty až do 20. století. „Bude možné také nahlédnout do depozitářů, seznámit se s činností archivu i s možnostmi pátrání po svých předcích," zve k návštěvě archivu Jan Čížek.

PozvánkaZdroj: Archiv