„Asfalt se bude pokládat do deseti hodin. Po desáté hodině už bude přístup na hřbitov umožněn, ale jenom z Pražské ulice,“ informoval starosta Oldřich Čtvrtečka.


Rekonstrukce Českoskalické ulice byla zahájena v červenci. Její uzavření vyvolalo vrásky na čelech desítek řidičů, kteří si touto ulicí urychlovali cestu přes ucpaný Náchod. I z tohoto důvodu chce město rekonstrukci ulice co nejvíce uspíšit. Pokud půjde vše podle stavebního harmonogramu, bude Českoskalická otevřena v polovině měsíce listopadu.


„Kompletní rekonstrukce ulice zahrnuje přeložku kabelů, kanalizace, vodovodu, úpravy osvětlení, chodníků, odstavných ploch i zeleně. Také byla rozšířena vozovka v obou směrech na 3,5 metru,“ stručně popsal rekonstrukci Oldřich Čtvrtečka.