Jiří Balský, ředitel Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově, a architekt Mirko Baum seznámí nejen se souvislostmi vzniku a vývoje původního Komenského mostu, ale také s okolnostmi hledání jeho nové podoby. Zájemci se rovněž od Mirko Bauma, autora architektonického řešení nového Komenského mostu, dozví z první ruky, proč navrhl právě takovou podobu nového mostu a v čem spočívá jedinečnost jeho řešení.

A kdy se vlastně dějiny mostu začaly psát?

„V roce 1885 byla v Jaroměři dokončena stavba Komenského mostu, který se stal neodmyslitelnou součástí obrazu města na dalších 128 let. Nebudeme přehánět, pokud řekneme, že tímto rokem vstoupila Jaroměř do nové éry své existence, kdy se za cenu zbourání tří měšťanských domů uvolnila ze staletého sevření meandrem Labe a propojila pohodlným širokým mostem dosavadní centrum města s lokalitami Na Ostrově a Na Ptákách, kam zároveň začaly být umisťovány významné veřejné stavby i nová vilová zástavba moderní formy městského bydlení," uvádí Jiří Balský.

Most je podle něj symbolickým vyjádřením potřeby spojení a propojení, což se ukázalo okamžitě po noci z 2. na 3. června 2013, kdy byl velkou vodou podemlet středový pilíř mostu, čímž došlo k jeho poškození do té míry, že bylo rozhodnuto most odstranit a na jeho místě postavit most nový. Obyvatelé Jaroměře přišli o do té doby samozřejmou spojnici mezi jednotlivými částmi města.

„Stavba mostu je vždy velkou příležitostí vtisknout místu novou podobu a charakter. Při hledání nové podoby Komenského mostu formou velmi kvalitně obeslané architektonické soutěže byl kladen důraz na respekt k místu, historickým pilířům i k průhledům z Ostrova na panorama města s chrámem sv. Mikuláše a z náměstí na školu Na Ostrově. Členové poroty rovněž hodnotili konstrukční a architektonickou invenci soutěžních návrhů," dodává Jiří Balský.

Vítězným návrhem mezi více než padesátkou zaslaných návrhů se nakonec stala studie, kterou připravil tým Mirko Bauma.

Most stavební firma dokončila letos v únoru. Pracovalo se na něm od loňského srpna. Lidem už je přístupný, slavnostní otevření však bude na první jarní den. O tom, co na návštěvníky akce čeká, budeme v tomto týdnu ještě informovat.