Jednou z aktivit programu je rozšíření poradenské činnosti Ekologické poradny, která sídlí v prostorách Regionálního informačního centra na Husově náměstí. Jde o oblast chráněných krajinných území. Pouhé čtyři kilometry od centra města se nachází Babiččino údolí, které je dobrým příkladem harmonie přírodních a kulturních složek krajiny. „Právě proto byla v roce 1952 celá oblast prohlášena za Státní přírodní rezervaci a potom i za Národní přírodní památku,“ uvedla Helena Hamanová z Centra rozvoje.

Typický charakter této přírodní památky je historicky dán vytvořením rozsáhlého přírodního parku přecházejícího do volné přírody. Pozornost návštěvníka poutají skupiny okrasných stromů i solitérů, jež umocňují výjimečnost této lokality. „Významný je také výskyt motýlů vzácných v celé Evropě, a to modráska bahenního a očkovaného, cenný je i brouk páchník hnědý. Návštěvníci si často ani neuvědomují, jaké přírodní klenoty se v této lokalitě vyskytují,“ podotkla Hamanová.

Provozní doba českoskalické ekologické poradny je v úterý a pátek od 9 do 12 a v odpoledních hodinách pak od 13 do 17 hodin. Zájemci se zde mohou bezplatně dotazovat na věci související s ochranou životního prostředí. Hlavními poradenskými tématy jsou vedle chráněných krajinných oblastí odpadové hospodářství, šetrné spotřebitelské chování, ochrana přírody a krajiny, šetrný cestovní ruch, utváření místa a rozvoj neziskovek.

Ekoporadna dále nabízí možnost zapůjčení časopisů s ekologickou tématikou a odborných knižních titulů. V rámci projektu Harmonie kulturní krajiny na území NPP a NKP Babiččino údolí byla rozšířena nabídka knihovny o sekci chráněné krajinné oblasti. Zájemci si zde mohou například zapůjčit zajímavou obrazovou publikaci Národní parky a chráněné krajinné oblasti České republiky, dále pak například knihy Příběh drobných památek a Ochrana horských a podhorských toků.

,,Tento projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti,“ dodala Hamanová.