Kvůli tomu je v místě křížení migrace obojživelníků s komunikací instalována přenosná odchytová bariéra, která obojživelníky zadrží a neumožní jim vstoupit na vozovku. Tento systém má odchytové nádoby, do kterých obojživelníci padají. Na bariéru dojíždí každý den obsluha, která minimálně jedenkrát denně odchytové nádoby vybírá a od- lovené živočichy přenáší na druhou stranu komunikace, ve směru jejich tahu. Obsluha také udržuje bariéru v bezchybném stavu.


Bariéra je instalována po obou stranách komunikace, aby zachytila jarní migraci z hibernačního stanoviště, ale i zpětný tah spářených jedinců. Pro zadržení migrace je délka bariéry 630 bm a pro zpětný tah 575 bm. Vzhledem k vývoji jarního počasí bude bariéra instalována do konce května. Po této době bude demontována a terén upraven.

(jak)