„Uvnitř tohoto kostela se nachází hodně zajímavá nástropní malba, která je asi nejbohatší z celé sbírky broumovských kostelů a která je ve velkém ohrožení. Nedávno, minulý týden, zde byl statik, který tu konstrukci, na které je malba nanesena, prohlížel a konstatoval, že je to opravdu velmi havarijní stav. To proto, že některé dřevěné prvky, které ji nesou, zespoda odehnívají v důsledku toho, že střechou zatékalo a v těch místech, kde dřevěné části odehnívaly, se klenba bortí a drtí omítku. Odpadává nejen ona, ale i vlastní malba. Je proto velké riziko, že klenba může klidně spadnout," potvrdila vedoucí oddělení technologické laboratoře Národního památkového ústavu Dagmar Michoinová.

V jedné části kostela se proto nyní nachází lešení, aby se odborníci dostali až ke stropu a zjistili, co se s omítkami a konstrukcí děje. To nejen proto, aby se vědělo, v jakém stavu stropní konstrukce je, ale také proto, jak ji co nejlépe opravovat. Restaurátorský průzkum stavu a záchrany nástropní malby, která je původně z roku 1736, by měl mimo jiné přinést také nová zjištění o stavu nosné dřevěné konstrukce, omítek a barevných vrstev včetně historických přemaleb.

Restaurátoři už zde pracovali více jak dva týdny a zjistili, že nástropní malba je barokní kompozicí, která byla později přemalovaná. Zkoumali také, jaké prostředky a postupy použít pro její záchranu.

„Freska je v havarijní situaci. Historické opravy tady někdy v osmdesátých a devadesátých letech kostel sice zachránily, ale způsobuje to obrovské problémy v současnosti," uvedl Jakub Děd z občanského sdružení Omnium, které usiluje o opravy barokních kostelů i dalších památek na Broumovsku.

Kostel v Heřmánkovicích má tak jako řada dalších barokních kostelů po létech totality velmi poškozenou fasádu, v soklových partiích zejména na severní straně mu také škodí vlhkost. Podle památkářů je to zřejmě tím, že nejsou zcela funkční žlaby a odvody dešťové vody. To jsou však jen ty „menší" problémy. „Stav konstrukce nástropní klenby, to je asi ta největší havárie, když odhlédneme od toho, že je v havarijním stavu fasáda. To, že má kostel špatnou fasádu, ale ještě neznamená, že v brzkém čase spadne, kdežto u té klenby riziko totální destrukce je na programu dne," dodala Dagmar Michoinová.

Kostel Všech svatých v Heřmánkovicích
• Kostel Všech svatých stojí na mírném návrší uprostřed hřbitova nad vesnicí a představuje dominantu celé okolní krajiny. Základní kámen kostela byl položen 8. listopadu 1722 a jako autora plánu vybral opat Otmar Zinke Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Situace kostela Všech svatých v Heřmánkovicích je mimořádně malebná a barokním architektem byla maximálně využita k dominantnímu urbanistickému působení objektu.
• Již od 14. století byl v Heřmánkovicích dřevěný farní kostel, po třicetileté válce se stal filiálním a byl spravován farářem ze Šonova.
• Hrubá stavba dnešního kostela byla dokončena a posvěcena roku 1723 a další tři roky se ještě pracovalo na dobudování a dokončování úprav interiéru. Kostel má půdorys protáhlého osmiúhelníku s konkávně prohnutými stěnami. Na kruchtu navazuje hranolová věž se zaoblenými rohy, na konci lodi je úzké kněžiště, za nímž se nachází obdélná sakristie.
• Strop kostela je vymalován výhledem do nebes, v polokruhových polích jsou pak namalovány obrazy čtyř evangelistů a v eliptických věncích andělé. Původní malba vznikla záhy po vybudování kostela, byla ale přemalována v roce 1865. Vnitřní vybavení pochází z doby baroka a empíru, cennější mobiliář však musel být vystěhován a bezpečně uložen vzhledem k nárůstu krádeží v broumovských kostelech po roce 1990.
• V těsném sousedství heřmánkovického kostela se také zachovala původní barokní fara. Okolnosti a přesné datování jejího vzniku nejsou známy, formou a kvalitou provedení však budova fary znamenitě doplňuje vedle stojící stavbu Dientzenhoferova kostela. Zdroj: o.s. Omnium