Ta byla svolána na žádost minoritního akcionáře. Jedním z bodů jednání bylo i rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování likvidátora a rozhodnutí o výši jeho odměny.


„Mimořádná valná hromada tento bod neschválila, což znamená, že společnost bude fungovat dál bez jakéhokoliv omezení,“ informovala členka dozorčí rady společnosti Petra Kvapilová s tím, že další informace v tuto chvíli podávat nemůže.


Jednání o zrušení společnosti zřejmě zavinil nepříznivý vývoj hospodaření. V loňském i předloňském roce byl hospodářský výsledek minus čtyři miliony korun.


Společnost Bartoň v současné době zaměstnává kolem 180 zaměstnanců. V loňském roce měla obrat 264 milionů korun. Majoritním akcionářem společnosti je Josef Marian Bartoň. Historie společnosti sahá až do roku 1885, kdy průmyslník Josef Bartoň nechal v Náchodě vybudovat moderní tkalcovnu a barvírnu.