Jejím původním vlastníkem byl textilní továrník Josef Bartoň Dobenín, který toto místo ve 30. letech 20. století zakoupil a plánoval zde zřídit park s terasovitou úpravou. „V roce 2011 koupila Bartoňovu vyhlídku paní Marcela Leugnerová. V té době byl stav vyhlídky neutěšený a proto manželé Leugnerovi nechali vlastním nákladem vyhlídku v letech 2015 až 2019 v upravené podobě obnovit za což z rukou vedení města a městského architekta při slavnostním otevření převzali ocenění za architektonický počin za novostavbu rodinného domu č. p. 141 v ulici Nádražní a za regeneraci Bartoňovy vyhlídky,“ informovala Eva Kupková z novoměstského úřadu.

Nyní je vyhlídka otevřená také veřejnosti. Město sem nechalo umístit několik laviček a odpadkové koše, aby zde návštěvníci mohli v klidu strávit příjemné chvíle. Vyhlídka bude každoročně otevřená od 1. dubna do 30. září, a to vždy od 7 do 21 hodin a od 1. října do 31. března od 8 do 16 hodin.