Na obě lokality budou zpracovány ověřovací objemové studie. Ty by měly informovat o dostupnosti lokalit, jejich parametrech, sociálním zázemí, parkování nebo bezpečnosti.


Někteří zastupitelé však pochybují o nutnosti krytý bazén v Broumově stavět. „Jsem jednoznačně proti. Provozování takového bazénu by město za pár let zruinovalo. Ale je dobře, že byly vybrány dvě alternativy. Ta v měšťanském pivovaru je podle mě rozumnější a schůdnější,“ myslí si zastupitel Petr Staněk. Ten už dříve přišel spolu s architektem Pavlem Rydlem na nápad vybudovat v „suterénu“ nevyužitého pivovaru také městské lázně. Ty by podle Staňka vyšly mnohem levněji než krytý bazén, jenž je zahrnut mezi prioritní akce radnice.


Podle předběžných odhadů by se náročnost stavby bazénu pohybovala v rozmezí od 75 do 120 milionů korun. Není ale jisté, zda by město provoz bazénu utáhlo. „Právě proto necháme zpracovat studie, které nám pomohou odpovědět na otázku, zda je město schopno provoz bazénu financovat,“ sdělila starostka Libuše Růčková, podle níž o bazénu rozhodli i občané města.


„Občanská demokratická strana měla bazén ve svém volebním programu. Prošlo to volbami, to znamená, že si to voliči zvolili. Navíc je bazén i v programu celé koalice,“ dodala Libuše Růčková.