Své zprávy přednesli i další členové a funkcionáři sboru, svým názorem do diskuse přispěl i Pravomil Vyšín, člen osadního výboru Běloves.
Běloveská hasičská jednotka letos neohroženě zasahovala u devíti událostí. Ve všech případech se jednalo o požáry. Dne 27. června vzplanula za hotelem Bonato suchá tráva, ostatní výjezdy byly vedeny již mimo Běloves. Dne 28. února v Malém Poříčí, 8. června v Náchodě v Ruské ulici, 22. června v lese u Vyhlídky, dne 14. srpna v lese na Kramolně, 14. září opět v lese u Vyhlídky, dne 16. září Na Drážkách a 26. září v areálu Tepny. Pouze 3. července bělovesští hasiči vyjeli k planému poplachu – k údajnému požáru v Kladské ulici.
Již tradičně členové Sboru dobrovolných hasičů preventivně působí při květnovém ohňostroji. Jeden z členů dále zajišťuje asistenční hlídky při kulturních akcích. Někteří členové byli oceněni plaketami za svoji věrnost sboru. Hasiči si rovněž minutou ticha připomněli památku bývalých velitelů této jednotky – Jirky Beka a Ladislava Meisnera, kteří ji letos navždy opustili.

Děti z oddílu mladých hasičů město Náchod reprezentovaly hned v několika soutěžích. V dubnové soutěži Memoriál Jirky Beka v Bělovsi (dříve Běloveský pohár) děti v disciplinách CTIF obsadily 1. místo a získaly tak putovní pohár v kategoriích starší i mladší žáci. Počátkem května se dětem v kategorii mladších žáků podařilo získat další pohár, a to v soutěži O pohár starosty SDH Nízká Srbská. Následovalo okresní kolo hry Plamen, ze které si děti v kategorii mladších žáků odnesly koncem května ocenění za 1. místo. Starší žáci si pak 2. místem v této soutěži zajistili svůj postup do krajského kola, které se odehrálo v Poličce v polovině června. Zde starší žáci obsadili pěkné 6. místo.
Děti svoji činnost v oddílu předvedly formou ukázek i na letošních srpnových oslavách 125. výročí založení sboru. Vedoucí oddílu kladou velký důraz na dodržování morálních zásad, kterými v dětech pěstují smysl pro fair play a formují tak jejich charakter.

Ze zpráv vyplynulo, že letošní rok byl velmi úspěšný, finance na činnost sboru a práci s dětmi chybějí. Hasičská technika a výstroj jsou zastaralé. Finanční roční příspěvky dětí a členů sboru nemohou v žádném případě nahradit finanční pomoc od města nebo od sponzorů, přestože práce v hasičském oddílu je pro děti stejně zajímavá a prospěšná jako ve fotbalových, házenkářských, tenisových či volejbalových oddílech. Je tu ale jeden podstatný rozdíl – výsledek práce dětí v hasičském oddílu nelze měřit počtem gólů, branek, košů nebo postupem do národní ligy. (Jiří Polák)