„Nesmyslné a nelogické smluvní vztahy z nedávné doby jsme museli revidovat. Jen tak lze mluvit o řádném hospodaření s majetkem obce, v našem případě se skvostem v podobě hotelu Beránek,“ říká radní města Náchoda a předseda představenstva Beránek Náchod a.s. Aleš Cabicar (TOP 09).
Po několikaměsíčním jednání končí k 31. červenci nájemní vztah s dosavadním nájemcem a čerstvě byla podepsána smlouva s novým provozovatelem. Ten je ochoten hotelové a restaurační zařízení provozovat za ekonomicky diametrálně odlišných podmínek, které jsou pro akciovou společnost Beránek a potažmo město Náchod podstatně příznivější.

„Původní nájemní cena byla předchozím vedením stanovena na 10 tisíc korun měsíčně, a to ještě s kompletním vybavením. Výsledkem hledání nového nájemce bylo uzavření smluvního vztahu, podle kterého uhradí nájemce o 800 procent vyšší roční nájemné,“ informoval nás o nové nájemní smlouvě předseda představenstva Aleš Cabicar.

„Jelikož se jedná o hospodaření s obecním majetkem, který navíc pro obyvatele našeho města je synonymem kulturního a historického odkazu, považuji za samozřejmé, že smlouva resp. její ujednání mají veřejný charakter,“ netají Aleš Cabicar.
„Jsem velmi rád, že jsme mohli přispět k napravení stavu, který nešlo klasifikovat jinak než absence profesionality a zodpovědnosti k majetku města Náchoda,“ dodal náchodský radní.