Náplň programu byla rozdělená do dvou částí. Jako první jsme zhlédli krátký dokumentární film s názvem 1989: Z deníku Ivany A. Podkladem pro tento snímek se staly osobní deníkové zápisy Ivany Andělové, která ve svých poznámkách vyjadřovala vlastní postoj vůči době, v níž žila. Téhož roku také maturovala, a tak se zde prolíná studentský život s děním okolo. Jako maturitnímu ročníku nám takové téma bylo blízké a mohli jsme si díky němu snadněji utvořit představu o velice omezených možnostech, o jakých se Ivana zmiňovala, a uvažovat o značných rozdílech v našich životech.

Po skončení filmu mezi nás zavítala paní Alena Pitašová spolu se svým deníkem a neméně napínavějším příběhem, než jakého jsme byli svědky před několika okamžiky. Poutavě popisovala svůj vzdor vůči tehdejšímu režimu i rizika, která s odvahou podstupovala. Díky setkávání se s Václavem Havlem se jí dostala možnost být jednou z prvních, kdo podepsali dokument zvaný Několik vět.

Líčila i následky, které její počínání mělo, avšak výhrůžky ani policejní výslechy ji nezastavily. Šířila tento dokument mezi obyvatele našeho kraje, kde neměli kvůli vysoce cenzurovaným médiím o dění v Praze nejmenší potuchy. Nakonec nám ze svého deníku předčítala pár svých zápisků, ze kterých na nás atmosféra napjatého období přímo dýchala. Přiblížila nám i euforii, již všichni po změně vlády pocítili.

Této ženě a spoustě dalším odvážným lidem, kteří se nebáli projevit svůj nesouhlasný názor nahlas a dosvědčit ho svými podpisy, vděčíme za svobodu, jež se naší generaci jevila jako samozřejmost. Díky tomuto setkání avšak nyní máme alespoň představu, kolik úsilí, zranění, pádů a vzestupů si takový boj vyžádal.

Petra Kaválková, 4.C