Zastávky: Jaroměř, Starkoč a Náchod

„Do Jaroměře přivezou betlémské světlo skauti z Hradce Králové. Plamínek dorazí ve 13.40 a skauti s lucerničkami tu budou čekat až do 14.20 hodin. Tedy do doby, než odjedou dalším vlakem do Starkoče,“ říká Pavel Král z náchodského Skautu. „Plamínek se pak zastaví i ve Starkoči, ale jen na malou chvíli. Dorazí ve 14.38 a odjede už ve 14.42 hodin do Náchoda. V Náchodě si pak každý může připálit svoje světélko už ve 14.56,“ prozradil časovou návaznost Pavel Král.

Vezměte lucerničku a dřevěné špejle

Získání betlémského světla má však svá pravidla a je třeba dodržet i zásady bezpečnosti. Každý, kdo chce posvátný plamínek získat, by měl přijít podle Krále i náležitě vybaven.

„Měl by si vzít s sebou vlastní lucerničku a dřevěné špejle na přenesení plamínku z Betléma do své lucerny. Světýlko pak může předávat i dál. Pokud je to skaut, může je odnést do klubovny a pozvat veřejnost. Každý se pak může zastavit i u starších lidí v sousedství, navštívit domov seniorů a podělit se o plamínek třeba se sousedy. I tak lze šířit betlémské světlo jako symbol přátelství a naděje,“ řekl nám Pavel Král.

Myšlenka předávání betlémského světla vznikla v Rakousku jako součást charitativní akce. Předávání křehkého plamínku se díky skautským organizacím rozšířilo do dalších zemí, a to nejen po celé Evropě.

Tradice stará čtvrt století

Poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem z místa narození Ježíše Krista Betléma do rakouského Lince. K nám se betlémské světlo dostalo hned po pádu čtyřicetileté komunistické vlády a v rukou českých skautů žijících v exilu k nám prvně dorazilo v prosinci 1989 až pod sochu sv. Václava v Praze. Letos betlémské světlo přivezli z Vídně brněnští skauti, a to už 10. prosince. (jm)