Oprava chodníku zde probíhala od 23. září v rámci akce „Bezpečně a bez bariér Novým Městem nad Metují“. Cílem stavebních úprav bylo plnohodnotné bezbariérové a bezpečné zpřístupnění a vybavení chodníku odpovídajícími prvky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Celá investiční akce si vyžádala přibližně 2,3 milionu korun.

„Stavební úpravy byly provedeny v rozsahu od stávající okružní křižovatky po zdravotní středisko u autobusové zastávky Na Rychtě a v části před stávajícími obchody,“ prozradila Deníku novoměstská starostka Bronislava Malijovská.

Chodník se stavebně upravil tak, aby splnil obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu či orientace a pravidla Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), z jehož finančních prostředků byla akce spolufinancována.

„Došlo zde k výměně obrubníků a stávající skladby chodníku za novou v potřebných příčných a podélných sklonech v celém rozsahu, byly vybudovány varovné a signální pásy z hmatné dlažby u dvou stávajících přechodů pro chodce,“ vyjmenovala rozsah prací starostka, a dodala, že součástí stavby je i bezbariérová úprava přístupu k nákupnímu středisku, kdy byl vybudován nový šikmý spojovací chodník v délce 20,74 m s podélným a příčným sklonem na který navazuje podesta se šikmou rampou. „Rampa je navíc opatřena oboustranným zábradlím s vodící tyčí. Tato úprava byla nezbytná z důvodu splnění požadovaného podélného sklonu,“ vysvětluje Bronislava Malijovská.

I chodník v části před obchody se upravil tak, aby všechny vstupy do těchto obchodů byly bezbariérové.

„Byly opraveny i stávající poškozené zídky a obě stávající schodiště k obchodům. Barevnost dlažby a povrch zídek se upravil dle návrhu městského architekta. V úseku před obchody došlo k odstranění některých okrasných stromků a keřů, které většinou nevhodně zasahovaly do chodníku a neumožňovaly bezpečné využití celé jeho šířky. Tato zeleň bude na jaře nahrazena novou vhodnou výsadbou,“ slibuje starostka, že po zimě se plochy mezi novými chodníky zazelenají.