Patří evangelickému kostelu, který  celý v posledních letech chátral. Teď však do dálky září novotou. V neděli odpoledne kostel po opravě znovu otevřeli. Přesně po 113 letech od prvního otevření kostela, k němuž došlo 3. prosince 1899.

„Byly bychom rádi, aby kostel byl víc využíván," řekl starosta Bohuslavic Jiří Tojnar. Obec totiž kostel od evangelické církve za půl milionu korun odkoupila a nechala ho opravit. Na opravu získala peníze z dotace česko-polského projektu nazvaného Putování severovýchodními Čechami v Dolním Slezskem bez hranic.

Ve čtvrtek v kostele bude druhý adventní koncert smyčcového souboru Archi con brio z Nového Města nad Metují a pěveckého sboru Terénní berušky za základní školy v Krčíně. V neděli 16. prosince tam na třetím adventním koncertu vystoupí Vysokoškolský umělecký soubor z Pardubic a 21. prosince se na posledním adventním koncertu představí Polyfonní sdružení z Nového Města. Vystoupí také sólisté s doprovodem z polských Pieszyc.

Kromě občasných koncertů by se podle starosty kostel mohl využívat například i jako smuteční či obřadní síň. Dál může sloužit také k obřadům evangelíků. Těch už však v obci mnoho není, proto také kostel pomalu chátral, protože nebyl, kdo by se o něj staral a ani na to nebyly peníze. „Evangelíků tady je už jen pár a jsou rádi, že se o kostel obec stará," dodává starosta Tojnar.

Z okolí kostela zmizely keře, neudržované živé ploty a přerostlé staré stromy, nový je chodník směrem ke kostelu.

Evangelický kostel má nyní za šest milionů korun poskytnutých z dotace novou střechu, fasádu, okna, dveře, stavbaři provedli i drenáže a odvodnění.  Na věži ukazují čas nové hodiny a staré dřevěné konstrukce jsou ošetřeny proti dřevokazným houbám a škůdcům. Zakryté jsou všechny větrací otvory tak, aby do nich nemohli holubi.

Kromě toho se upravoval také interiér, je třeba nová elektroinstalace či sanační omítka do jednoho metru výšky. To však obec nechala provést navíc mimo projekt a ze svého rozpočtu. Okolí kostela čeká ještě další revitalizace osázením novými dřevinami.

„Pamatuji, když zde ještě bývaly v neděli pravidelné bohoslužby. V posledních letech tady ale bylo pusto. Překvapilo mě proto, jak to tady teď vypadá. Je to úplně jiné," uvedl jeden z návštěvníků, který se na obnovený kostel přijel po několika letech podívat.

Obec od církve získala také evangelickou školu, která se nachází v sousedství kostela. „U ní bychom chtěli udělat dětské hřiště a uvnitř pak nějakou přednáškovou místnost. Dělali bychom tam nějaké menší přednášky, třeba pro padesát šedesát lidí," vysvětlil starosta.

Evangelíci v Bohuslavicích

Tajní nekatolíci tu byli už v době před tím, než císař Josef II. vydal Toleranční patent. Poté v roce 1782 byl zřízen sbor.
Nynější jednolodní novogotický chrám s věží byl vystavěn v letech 1898 – 1899 nákladem 17 000 zlatých.
Základní kámen byl položen 26. července 1898 a chrám byl posvěcen 3. prosince následujícího roku. Opravoval se v roce 1938 nákladem 28 000 korun.
V roce 1857 si církevní sbor zřídil vlastní hřbitov. Existuje dodnes.
Dne 20. září 1869 evangelická vrchní církevní rada povolila zřízení farního sboru a v roce 1871 byla vystavěna nová farní budova, brigádnicky opravovaná v roce 1950.
Jednotřídní evangelická škola byla zřízena v roce 1873.