„Ano, byl tady kdysi skutečně klid a pohoda. Nejdříve však část území Spyty vzala přehrada Rozkoš, potom se do jejího okraje zakousl silniční obchvat. Vrcholem všeho je, že na louce kousek za obcí má být postaveno šestadvacet domků pro holandskou klientelu. Myslím, že by to pro Spytu znamenalo konec klidných časů," sdělil Náchodskému deníku už v květnu roku 2009 na zápraží jednoho z domků obce chalupář Václav Kubíček.

Stavební nápad jedné holandské společnosti začal starousedlíkům této kdysi idylické příměstské části České Skalice dělat vrásky na čele a už tehdy ho považovali za časovanou bombu. Sice se čtyři roky v této věci nic moc nedělo, ale nyní se daly věci k nelibosti obyvatel opět do pohybu. Firmě s holandským vlastníkem se koncem července podařilo získat souhlas Krajského úřadu v Hradci Králové související s vlivem na životní prostředí.

Při dodržení některých omezení by mohlo v lokalitě na třech hektarech vyrůst 21 domků dvou typů s obytným podkrovím. „Jsme samozřejmě stále proti této výstavbě jako před čtyřmi lety, kdy 74 stálých obyvatel včetně chalupářů podepsalo petici proti tomuto záměru. Stavbu se podařilo sice oddálit, ale už asi nemáme žádné významné páky, abychom záměru zabránili," řekl obyvatel Spyty Stanislav Bouma.

Ten se obává, že se výstavbou zničí poslední kousek čisté krajiny. „Když v takové klidné části začnou drandit náklaďáky a jezdit po páteřní komunikaci Spyty, bude definitivně po klidu," míní Bouma.

Podle Boumy, kdyby v domcích začali Holanďané žít, budou dle svých zvyků jezdit pro každou maličkost auty.

Záměr výstavby rodinných domů už začíná vyhánět první starousedlíky. Podle Boumy se rozhodl odstěhovat odpůrce výstavby Václav Kubíček, který si rovněž myslí, že se zlikviduje nejhezčí kout, kam se chodívalo na procházky a na ryby a že tam už nikdo nebude chodit za rekreací a koupáním. „Pan Kubíček se stěhuje pryč, už ho to nebaví. Mám dojem, že se chce přemístit na Rychnovsko," tvrdí Bouma s tím, že ví ještě o jedné rodině, která ve Spytě hospodaří a hodlá se odstěhovat.

Záměr výstavby domků nepodporuje rada města České Skalice. Ani starosta Tomáš Hubka nezměnil svůj názor na výstavbu domků ve Spytě, který vyslovil v roce 2009. „Obavy Spytských chápu," prohlásil tehdy a k tomu aktuálně dodal, „že se tím zhorší úroveň bydlení pro místní obyvatele." Odborníci na životní prostředí, kteří vypracovali posudek, soudí, že projekt z tohoto hlediska vyhovuje.

Firma v současné době nabízí domky na břehu přehradní nádrže k prodeji. Pokud se bude stavět, což musí být posvěceno územním rozhodnutím a následně stavebním povolením, pak v nich bude prý žít převážně česká klientela. „Už jsem také zaslechl, že si firma, která chce domky stavět, uvědomuje, že Holanďané už o Česko nemají takový zájem jako v nedávných letech. Kromě toho zdržení stavby se jim už pěkně prodražilo," poznamenal Bouma.

Na stavbu po panelech

Toho aspoň těší, že se tehdy podařilo stavbu zdržet. Kromě toho bylo přislíbeno, že doprava ke stavbě nepovede páteřní komunikací uprostřed Spyty, ale náhradní panelovou cestou. V neposlední řadě byl snížen původní záměr postavit 26 domků o pět domků. „Nic to ale v důsledku neznamená, počítám, že se do tří let začne stavět," dodal obyvatel Spyty.

O co v kauze domky jde? Holandská firma Beste Investering zveřejnila 10. března 2009 inzerát na výstavbu 26 rekreačních domků o velikosti parcely 360 až 1100 metrů čtverečních. Od soukromých vlastníků, žijících mimo Spytu, pozemky odkoupila prostřednictvím realitní kanceláře Nemoreal za zhruba čtyři miliony korun. Obyvatelé Spyty stejně jako vedení města Česká Skalice před čtyřmi lety tvrdili, že o této transakci nebyli informováni.

„Je nemyslitelné, aby obyvatelé této malé, klidné a oblíbené vesnice byli poškozováni při výstavbě rekreačních domků pro obchodní zájmy holandské firmy," psalo se ve stanovisku obyvatel. Ti se obávali, že obec bude poškozena zvýšenou dopravou a stavebním ruchem. Původně byla totiž parcela loukou, ale změnou územního plánu, který v roce 2002 odsouhlasilo českoskalické zastupitelstvo, se stala lokalitou určenou pro rekreaci a sport. Tento status by neměl bránit případné rekreační výstavbě.

Na území pro plánovanou výstavbu však nejsou žádné inženýrské sítě ani kanalizace. Vše by se muselo teprve vybudovat a postavené domky by měly na dobu určitou k dispozici pouze jímky. „Obáváme se zvýšené dopravy přes obec. Není tady obchod ani restaurace a obyvatelé domků budou pro každou prkotinu jezdit autem přes náves. Z klidné lokality se stane frekventovaná obec," strachovala se budoucnosti obyvatelka Spyty Alena Marethová.

Podle autorů petičního stanoviska nikdo nepředpokládal, že na území určeném pro rekreaci může vyrůst tolik domků. „Jsme toho názoru, že by mělo být území využito jiným způsobem například jako hřiště, pro vodní sporty a podobně," domnívají se obyvatelé Spyty, kteří s výstavbou nových domků zásadně nesouhlasí. A jejich stanovisko se ve valné většině nezměnilo ani nyní v roce 2013.

HYNEK ŠNAJDAR