Sbírku škola uspořádala na výzvu Českého rozhlasu Hradec Králové, který spolupracuje s organizací International Humanity. Ta cestuje do rozvojových zemí a pomáhá místnímu chudému obyvatelstvu a zejména dětem. Všichni dobrovolníci z této organizace si hradí náklady spojené s cestou i ubytováním z vlastních zdrojů. V současné době se zaměřují na jednu z nejchudších zemí jihovýchodní Afriky Malawi.

Výtěžek sbírky převzali zástupci Českého rozhlasu ve čtvrtek při příležitosti slavnostní závěrečné akademie školy v městském divadle. Po úvodní písničce zazpívané všemi školáky si vzal slovo ředitel školy Ladislav Domáň. Nejprve přivítal přítomné rodiče v sále a poděkoval třídním kolektivům, které se vystoupení účastnily. Na pódium si pozval zástupce iniciátora sbírky Janu Házovou z Českého rozhlasu a slavnostně jí předal tři krabice od banánů plné dětských bot.

Jana Házová uvedla: „Děkuji všem, kteří do sbírky přispěli. Botičky předáme humanitární organizaci International Humanity, která je dopraví do Malawi. Tam budou předány malým školákům, kteří musejí každý den docházet pěšky několik kilometrů do školy. Tuto cestu absolvují v drsných tropických podmínkách většinou bosí, a tak jim tyto boty umožní zdolat cestu komfortněji."

Všem, kteří do sbírky přispěli, poděkoval i ředitel školy Ladislav Domáň. Společně ještě popřáli všem školákům na rozloučenou krásné prázdniny.