Nad Březinkou nyní visí spousta otazníků. K jejímu vzniku se mohlo vyjádřit Město Náchod v letech 2004 – 2005, a také majitelé dotčených pozemků.
Město se vyjádřilo, a to kladně. Vlastníci pozemků ale o této možnosti podle současného starosty Náchoda Jana Birke vůbec nevěděli.
„Město Náchod jako jeden z účastníků řízení mělo možnost už v té době se k danému záměru vyjádřit. Já dnes těžko můžu hodnotit, proč stanovisko bylo kladné téměř v plném rozsahu,“ uvedl Jan Birke.
Jak vyplynulo z nedávného jednání, jehož se zúčastnili i zástupci kraje, valná část vlastníků pozemků se vznikem chráněného území Březinka nesouhlasí.

Stane se pozemek bezcenným?

Velký údiv vyvolává skutečnost, že několik let poté, co s městem bylo zahájeno jednání o záměru vyhlášení Natury 2000 tzv. Březinky, byl právě v tomto území městem nakoupen pozemek o rozloze asi 14,5 hektaru za cenu 16 milionů korun.
„V případě, že by Natura 2000 byla vyhlášena v plném rozsahu, stal by se tento pozemek naprosto bezcenným a opravdu by se na něm nedala postavit ani psí bouda,“ řekl Birke.

Proč bývalé vedení města koupilo v území, které se má stát chráněným, pozemek, není nynějšímu vedení radnice vůbec jasné.

„K nákupu daného pozemku, o kterém bývalé vedení města muselo vědět, že je umístěn v zamýšleném území Natury 2000, mohu uvést, že se to opravdu na první pohled jeví jako podezření ze spáchání trestného činu při správě cizího majetku,“ uvedl starosta Jan Birke, který se okamžitě spojil s právníkem, jenž zastupuje město Náchod.

Nejprve vyčkají, poté budou jednat

„Dohodli jsme se, že nejprve vyčkáme, co se podaří vedení města vyjednat s krajem. Pokud bude výsledek jednání pro město i jednotlivé vlastníky nepříznivý, vážně budu uvažovat o podání trestního oznámení,“ prohlásil starosta Birke.

Jak vše dopadne? „Dnes bude velmi obtížné proces zastavit, jinými slovy – tento záměr chráněného území nerealizovat. Můžu se domnívat, že před lety se s tím dalo něco dělat a mí předchůdci to mohli změnit… Nechci však kritizovat,“ přiznal Birke.

Město Náchod chce nyní velmi pracně vyjednávat podmínky jako jeden z vlastníků pozemků, a to i za další jednotlivé soukromé vlastníky. S nimi totiž od roku 2004 nikdo nejednal.

„Každý vlastník připraví odvolání na Krajský úřad Královéhradeckého kraje, kopie se budou shromažďovat u místostarosty Tomáše Šuberta, který na základě i těchto podkladů připraví samostatné komplexní stanovisko za město Náchod,“ rozhodl starosta.
Město bude usilovat o to, aby bylo docíleno co nejlepších podmínek pro budoucí záměry města, především pro rozvoj lázeňství.

Změní se hranice ochranného pásma?

„Z vlastního jednání a dosavadních poznatků patrně není možné předpokládat, že krajský úřad od vlastního vyhlášení chráněného území zcela ustoupí, nicméně je možné jednat o změně jeho hranic, případně hranic ochranného pásma,“ zakončil Birke.