K této příležitosti pořádá na začátku příštího týdne Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov ve spolupráci se zdejším děkanstvím a městem konferenci, která nese název 1. Broumovské diskuse a jejíž téma zní „Je naše demokracie dostatečně diskusí? Aneb čtvrtstoletí ve škole demokracie".

Požehnání pro život v demokracii

Už dnes 7. listopadu se však uskuteční beseda s biskupem Václavem Malým, která proběhne v 18.00 v konferenčním sále Kreslírna. Biskup Malý bude také při této příležitosti bude od 17.00 v klášterním kostele celebrovat mši za oběti komunismu a udělí požehnání pro život v demokracii.

Na samotné konferenci se pak v pondělí 10. a v úterý 11. listopadu v Broumově sejdou význačné osobnosti společenského života, aby společně s ostatními účastníky a auditoriem diskutovali nad otázkami týkajícími se demokracie. Zabývat se chtějí například tím, zda „umíme po čtvrtstoletí svobody vést kvalitní demokratickou diskusi?" nebo zda „dokážeme využít diskusi pro pozitivní změny na celostátní, regionální i lokální úrovni?". Podle organizátorů akce je totiž téma „demokratické diskuse" velmi důležité. Kultivovaná diskuse ve svobodném prostředí je podle nich pro dobré fungování demokracie, založené na hledání shody, nezbytná.

Program konference zahrnuje úvodní příspěvek každého přednášejícího k danému tématu a následnou diskusi. V broumovském klášteře tak budou diskutovat například kardinál Miloslavem Vlkem, někdejší ministr obrany Alexandr Vondra, Romanem Jochem, biskupka Janou Šilerovou, historik Jan Royt a další zajímavé osobnosti.

Broumovsko 
a klášter v represích

„Každý, kdo by se chtěl konference a diskuse zúčastnit, je srdečně vítán. Prosíme však o přihlášení předem kvůli kapacitě sálu," řekla Dana Černotová ze Vzdělávacího a kulturního centra.

Součástí listopadové konference je také bohatý doprovodný program. Už 20. září proběhla diskuse s europoslancem Pavlem Svobodou a koncert v klášterním kostele sv. Vojtěcha Zpěv srdce.

„10. listopadu dopoledne se koná přednáška pro gymnázium a veřejnost na téma Broumovsko a klášter Broumov v represích po 2. světové válce, dále se účastníci konference ale i široká veřejnost mohou těšit na koncert u příležitosti 25. výročí událostí 17. listopadu 1989 a program bude zakončen 11. listopadu v 17.00 slavnostní mší celebrovanou Miloslavem kardinálem Vlkem," dodala Černotová.

Název konference 1. Broumovské diskuse napovídá ambici Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov pořádat zajímavá shledání, konference a diskuse každý rok a vytvořit tak tradici přitažlivých setkávání.
(ver)