Diakonie totiž aktuálně z důvodu opatření vyhlášených vládou České republiky v souvislosti s bojem proti koronaviru nemá dostatek finančních prostředků na svozovou činnost - má zavřená střediska a prodejny a také se potýká s nedostatkem zaměstnanců.

„Věříme, že solidarita vás všech nám dovolí i nadále provozovat naši činnost a že s vaší podporou dokážeme překlenout toto nelehké období,“ věří předseda družstva Pavel Hendrichovský a připomíná, že ochrana životního prostředí formou recyklace textilu pomáhá nám všem.

„Prosíme, pomozte nám, abychom se mohli i nadále věnovat prospěšné činnosti. Přispějte finanční částkou na každodenní výdaje - na svoz použitého šatstva, rozvoz materiální pomoci občanům, zakoupení pohonných hmot, na opravy a obnovu vozového parku, opravy a stěhování sběrných kontejnerů na šatstvo, a to na účet České spořitelny, číslo účtu: 50016-1302698349/ 0800,“ žádá s vděkem Pavel Hendrichovský.