„Přednostní právo zúčastnit se Entente Florale Europe získal Broumov díky svému vítězství v celostátní soutěži Město stromů,“ vysvětlila Hana Zuchnická z Nadace Partnerství, která soutěž pořádá již od roku 2006 ve spolupráci s městem Strakonice.

Mírové náměstí, Růžový dvůr, klášterní Zahrada*, Schrollův park, hřbitov – tato a další místa navštívili porotci z jedenácti evropských zemí, kteří hodnotili kvalitu života v Broumově ze tří hlavních hledisek – okrasné zahradnictví, péče o životní prostředí a cestovní ruch.

Uspěje město Broumov v konkurenci evropských sídel? Na tuto otázku budeme znát odpověď za dva měsíce. Komisaři budou mít jasno ale už pátého srpna. Výsledek však zůstane tajný až do oficiálního vyhlášení, které se uskuteční 16. září ve Slovinsku. Podle úsměvů porotců, kteří si město prošli, by Broumov nemusel vůbec být bez šance na dobré umístění.

Klíčový den, jenž rozhodne o tom, zda Broumov obstojí v konkurenci dalších osmi evropských měst v uznávané soutěže Entente Florale Europe (Evropská kvetoucí sídla), začal dobře už tím, že počasí ukázalo svou příznivou tvář a zalilo navštěvovaná místa sluncem.

První dějství se ale odehrálo pod střechou, kde byli porotci seznámeni s historií a současností města. „Broumov měl velké štěstí, protože se i přes éru komunistů podařilo zachovat gotický tvar parcel,“ zmínila nad mapou bývalá starostka Libuše Růčková, ze jejíhož starostování se město směle a úspěšně vydalo na zelenou a kvetoucí cestu. Po prohlídce Mírového náměstí se porotci vydali do broumovského kláštera, kde je přivítal Prokop Siostrzonek, převor břevnovského kláštera v Praze. Jako oáza klidu a rozjímání zapůsobila na všechny klášterní Růžová zahrada, kde se občerstvili před cestou do klášterní zahrady, kde si mimo jiné prohlédli i zdejší skvost v podobě dubu letního, jenž se v těchto dnech uchází o titul Strom roku 2011. Právě před jeho mohutným kmenem si porotci nechali udělat kolektivní snímek.

Čas neúprosně ubíhal a vzhledem k nabitosti programu musel být časový plán dodržován na minuty.
Návrat na náměstí okořenil svým vystoupením mužský pěvecký spolek Rozpuk. Po krátké prohlídce Kostelního náměstí se všichni vydali na Alejku, jejíž prohlídka ukončila první poločas mimořádného dne. Dobře naladění porotci se pohoupali na závěsném mostě, jedna z delegátek dokonce vyzkoušela klouzačku v dětském koutku. Po obědě v hotelu Veba prohlídka pokračovala na dalších místech: na hřbitově a v parčíku padlých, ve Schrollově parku, v parku Naše zahrada ana dalších místech. V podvečer došlo na hodnocení viděného a zpětné vazby porotců. Jak na ně Broumov zapůsobil se uvidí za několik týdnů.