Ve středu odpoledne od 17 hodin budou na sále Střelnice o současném stavu centra, jeho hodnotách, problémech a potřebách občanů debatovat nad mapou zejména majitelé nemovitostí spolu s uživateli provozoven a ve čtvrtek 28. května ve stejný čas bude mít možnost vyjádřit se k problematice i veřejnost. „Starší ročníky si určitě vzpomínají, že náměstí a celé historické jádro, dříve mnohem více žilo, chodilo se sem nakupovat, lidé se zde potkávali při různých příležitostech. Naší snahou je, ve spolupráci s majiteli nemovitostí, místními podnikateli a dalšími hlavními aktéry rozvoje města, vést diskusi o tom, co můžeme všichni udělat pro to, aby se společenský a obchodní život znovu vrátil,“ vysvětlil smysl připravované strategie starosta města Jaroslav Bitnar.

Rada města zadala na základě výběrového řízení přípravu integrované strategie rozvoje centrální části města firmě ONplan, která má s revitalizací menších českých měst zkušenosti. „Před letními prázdninami provedeme podrobnou analýzu současného stavu řešeného území, do které chceme zapojit i místní obyvatele, podnikatele a majitele nemovitostí. Cílem bude popsat, jaké hodnoty území je třeba uchovat a dále rozvíjet, a které problém centra města bude strategie řešit,“vysvětlil Petr Návrat z kanceláře ONplan. Strategie bude řešit témata kvality veřejných prostranství a zeleně, maloobchod a služby, zaměstnanost, sociální otázky, výnosy z nemovitostí nebo dopravní řešení včetně parkování. Návrh strategie bude konzultován s veřejností v září a po zohlednění komentářů by měla být schválena orgány města v listopadu tohoto roku.

Jiří Řezník