Studie bude využívat i „bonusy“ v podobě dominantního kláštera a architektonicky nezprzněného centra města, které láká návštěvníky. A i jim by měla usnadnit orientaci v centru dění. „Přijde mi hloupé, když se mě na náměstí turista zeptá, kde je klášter a kam se může jít najíst,“ zaznělo například nad mapou, kde se mluvilo o hodnotách, problémech a potřebách centra města.

Vrátit do centra život

Cílem této iniciativy je vrátit do historického jádra obchodní a společenský život, připravit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu a vyřešit dopravní problémy. „Starší ročníky si určitě vzpomínají, že náměstí a celé historické jádro dříve mnohem více žilo, chodilo se sem nakupovat, lidé se zde potkávali při různých příležitostech. Naší snahou je, ve spolupráci s majiteli nemovitostí, místními podnikateli a dalšími hlavními aktéry rozvoje města, vést diskusi o tom, co můžeme všichni udělat pro to, aby se sem ten společenský a obchodní život znovu vrátil,“ vysvětluje smysl připravované strategie starosta města Jaroslav Bitnar.

Místním vadí auta parkující v historickém jádru města

Z debaty vyplynulo, že nejhlubší vrásky Broumovákům způsobují parkující a odstavená vozidla, která výrazným způsobem narušují estetickou stránku historického jádra města a znemožňují zásobování či významně ovlivňují dopravní dostupnost ve vybraných lokalitách.

Přípravu strategie rozvoje centrální části města má teď na bedrech společnost ONplan, která má s revitalizací menších českých měst zkušenosti. „Před letními prázdninami provedeme podrobnou analýzu současného stavu. Cílem bude popsat, jaké hodnoty území je třeba uchovat a dále rozvíjet, a které problém centra města bude strategie řešit,“ vysvětlil Petr Návrat z kanceláře ONplan s tím, že návrh bude kromě problematického parkování řešit i kvalitu veřejných prostranství a zeleně, maloobchod a služby, sociální otázky či výnosy z nemovitostí.

„Všechny získané podněty nyní budou zpracovány do analytické části strategie, která bude veřejnosti představena 24. června a přes prázdniny bude tým ONplan pracovat na návrhu strategie, který by měl být v září představen veřejnosti,“ doplnila Jana Durdincová z konzultační skupiny k přípravě ISUR.

Jiří Řezník