Na soutěž bezprostředně naváže Slavnostní koncert laureátů v pražském Rudolfinu. „Jubilejní desátý ročník soutěže se uskuteční v broumovském klášteře. Nová registrace je spuštěná na webu soutěže a registrovat se mohou mladí klavíristé do sedmnácti let,“ uvedla Kateřina Ostradecká z Agentury pro rozvoj Broumovska.

Organizátoři se rozhodli, že zachovají věk soutěžících pro zařazení do jednotlivých kategorií k původnímu termínu konání soutěže. Rozsah i jednotlivé kategorie soutěže zůstanou zachovány, změní se pravděpo-dobně pouze složení poroty, která původně měla být mezinárodní.

„Přesunutím soutěže na podzimní termín jí dáváme šanci na uskutečnění v původním rozsahu. Samozřejmě teprve budoucnost ukáže, jaké budou okolnosti a zda se soutěž odehraje v mezinárodním či pouze národním formátu - v případě, že budou stále uzavřené hranice. Těším se, že i navzdory nepřízni osudu se přece jen letos v Broumově potkáme,“ říká umělecký ředitel soutěže klavírista Ivo Kahánek. Na soutěž mimořádně bezprostředně naváže i každoroční Slavnostní koncert laureátů, konaný v pražském Rudolfinu. Představí se na něm ti nejlepší ze svých kategorií.