Do Broumova dorazí řada zajímavých hostů z řad politiků, sociologů, byznysmenů a dalších. O významu tohoto diskusního setkání pro Broumovsko a také o zapojení místních studentů hovořil Jiří Ringel, členem organizačního výboru Broumovských diskusí a ředitelem Gymnázia Broumov.

Letošním tématem Broumovských diskusí jsou hodnoty. Co toto téma představuje pro Vás?
Pro mě osobně je téma příležitostí potvrdit si význam a důležitost hodnot pro život jedince i společnost. Hodnoty jsou majákem, který nám pomáhá nacházet správnou cestu. Je to téma natolik důležité a zároveň tak široké, že jsme se v organizačním výboru dohodli, že ho letos zopakujeme v prezenční podobě a nespokojíme se s loňským promýšlením tématu hodnot bez osobního kontaktu.

Jakým způsobem se do konference zapojují studenti gymnázia?
Naši žáci se pohybují v rolích stínů pozvaných osob. Zajišťují jim kompletní servis a díky tomu poznávají vzácné hosty i v zákulisí, mimo kamery a mikrofony. Je to pro ně rozhodně velice zajímavé a přínosné. Studenti zároveň plní i role organizační, od vítání hostů při prezentaci až po pořadatelskou službu na sále. Škola má k dispozici i 25 permanentek a žáci se na jednotlivých diskusních blocích střídají.

Broumovské diskuse jsou každoroční konferencí, která otevírá důležitá témata naší společnosti. Je určena všem, kteří cítí spoluzodpovědnost za svět, ve kterém žijeme. Letošním tématem jsou Hodnoty a společnost. Mezi potvrzenými hosty jsou např. ústavní právník Jan Kysela, gerontoložka Iva Holmerová, bývalý ministr financí Miroslav Kalousek, komeniolog a pedagog Jan Hábl, bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček, podnikatel a filantrop Libor Winkler, investor Jiří Hlavenka, předseda Podnikatelského klubu Broumovska Zbyšek Záliš a další osobnosti. Moderovat bude např. Světlana Witowská, Daniela Brůhová nebo Michael Rozsypal. Konference je otevřena široké veřejnosti, vstupenky je možné zakoupit on-line na www.broumovskediskuse.cz.

Reflektujete téma Broumovských diskusí dále ve výuce?
Nejčastěji s tématy z Broumovských diskusí pracují učitelé společenských věd a dějepisu. Ještě před diskusemi o vybraných tématech studenti debatují a obvykle také zpracovávají v podobě vlastní reflexe. Je pak pro ně mnohem zajímavější vyslechnout si názory pozvaných hostů, vnímat jejich argumentaci a porovnávat ji se svým názorem.

Jakým způsobem podle Vás mohou Broumovské diskuse napomoci rozvoji regionu?
Pro rozvoj Broumovska je velmi důležité vytvářet jeho pozitivní obraz a tomu Broumovské diskuse rozhodně přispívají. Do Broumova se sjíždějí lidé z širokého okolí, vzájemně se poznávají a diskutují spolu nejen v sále. O diskusích informují média i na celostátní úrovni, kvalitně je zpracována webová prezentace. Spojení Broumova s nepochybně kvalitně vedenou diskusí nad zajímavými tématy ukazují, že i v menším městě je možné docílit kvality obsahu a na ní založit novou tradici.

Těšíte se na letošní ročník?
Těším se hodně, nejen na samotné diskuse, ale i na setkávání se zajímavými lidmi při doprovodném programu. Věřím, že v letošním roce vytvořený prostor v pracovním i osobním kalendáři mi nezaplní na poslední chvíli nějaká neodkladná záležitost.

Michaela Plchová