Ve Vzdělávacím a kulturním centru Klášter Broumov odstartovala ve středu první část dvoudenní konference 6. Broumovské diskuse. Setkání přístupné veřejnosti pokračuje i ve čtvrtek.

O tom, zda důvěřujeme státu, institucím, politickým stranám či politikům nebo o tom, jak posílit důvěru v evropské instituce, jako jsou EU či NATO, diskutovali na prvním středečním panelu bývalá soudkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová spolu se socioložkou Markétou Sedláčkovou a historikem Tomášem Petráčkem. Téměř tříhodinová diskuse, kterou si do sálu Dřevník přišlo vyslechnout kolem 190 účastníků konference, přinesla řadu zajímavých postřehů a ideí.

Jak by se dala posílit důvěra v evropské instituce navrhla Eliška Wagnerová: „Budování důvěry je otázkou zkušeností… Mělo by se o tom mluvit v médiích, ve školách. A nejen mluvit, ale třeba i dělat stáže – u Soudního dvora Evropské unie, u Evropského parlamentu… A posílit tak vlastní osobní zkušenost, protože lidé nejvíc podporují to, na co si sami sáhnou. Možnosti tu jsou, ale ve školách se jich málo využívá.“

„Důvěra je nejzákladnější lidská kvalita, která je nezbytná pro lidský život. A všimněme si, že kořen slova důvěra je blízko slovům věrnost a víra… Ve společnosti, kde si nedůvěřujeme, se strašně špatně žije,“ uvedl mimo jiné Tomáš Petráček a Markéta Sedláčková k tomu dodala: „Politická scéna v posledních letech spíše posiluje nedůvěru… Proti tomu se dá bojovat – třeba i tím, že si člověk shání pravdivé informace.“

Důvěra není právo, tu si musí každý zasloužit

Druhý středeční panel konference se zaměřil na proměny důvěry a porozumění během posledních třiceti let naší demokracie. Na pódiu se sešli bývalý předseda české vlády Vladimír Špidla, filozof a publicista Petr Fischer, ředitel Občanského institutu Roman Joch a náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje, senátor Martin Červíček.

Šestý ročník dvoudenní diskusní konference začal ve středu dopoledne v sále Dřevník Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov.
V klášterním Dřevníku hledají cesty k důvěře a porozumění

„Pro mě je velkou ctí, být tady v Broumově. V Praze už někteří začínají mluvit o Broumovských diskusích jako o českém Davosu,“ uvedl Roman Joch a k hlavnímu tématu dodal: „Na důvěru nikdo z nás nemá právo. Důvěru si každý z nás musí zasloužit. A porozumění je cílem, o který máme usilovat…Za posledních třicet let klesla nepřiměřeně velká důvěra ve stát v přiměřeně malou důvěru, což je zdravé. Nezdravá je však nedůvěra vůči sobě navzájem, daná politickou polarizací ohledně osob politických aktérů.“

Pro Petra Fischera je důvěra hlavně o sebedůvěře: „Málo věříme sami sobě, tudíž se nám těžko hledá porozumění,“ myslí si a dodává: „Já jsem v Broumově podruhé, po dvanácti letech. Klášter se hodně změnil a je čím dál hezčí.“

Vladimír Špidla, ředitel Masarykovy demokratické akademie, zavítal do Broumova poprvé: „Jsem moc rád, že mám příležitost tu být a mluvit na téma, které mi připadá velmi důležité. V demokratickém systému je důvěra klíčová – má-li se společnost dát do pohybu a má-li to vydržet delší dobu, musí se tak stát v důvěře… Klíčová je důvěra v lidi a důvěra v demokratická pravidla. Nedostatek důvěry ve společnosti společnost stravuje a znemožňuje, aby byla úspěšná v jakémkoliv oboru.“

„Třicet let poté, co jsme přestali mlčet a nechat rozhodovat o svých životech totalitní režim, jsme dnes v situaci, kdy sice „máme, co jsme chtěli,“ ale neumíme s tím zacházet… Nyní je na politicích a ostatních osobnostech veřejného života, aby vrátili důvěru občanů v právní stát, plnili dané sliby a skutečně sloužili veřejnosti namísto pouze svým osobním cílům,“ myslí si Martin Červíček.

Druhá část konference pokračuje ve čtvrtek dopoledne třetím panelem. O tom, jak si více důvěřovat a lépe porozumět diskutují spisovatelka Iva Pekárková, boromejka a pedagožka Angelika Pintířová a psychoterapeutka a signatářka Charty 77 Věra Roubalová Kostlánová. Veřejnosti bude přístupná také odpolední Komorní rozmluva s břevnovsko-broumovským arciopatem Petrem Prokopem Siostrzonkem a dlouholetým ředitelem Nadace Via Jiřím Bártou. Rozmluva se bude konat v Opatském sále od 13.30 do 15.30 hod. Místa na konferenci jsou ještě volná, vstupenky je možné zakoupit online na webu konference, nebo přímo na místě.

Ilustrační fotografie.
Finanční náhrady za vlčí útoky strmě rostou

Kateřina Ostradecká