"Projekt Voda na Broumovsku, za kterým stojí Strategická rada regionu Broumovsko, je financovaný z norských fondů a jeho partnerem je Krajinohled," upřesnila Kateřina Ostradecká z Agentury pro rozvoj Broumovska a doplnila, že projekt navazuje na adaptační strategie na klimatickou změnu, které byly v minulých letech zpracovány pro území šesti obcí na Broumovsku, a to Broumov, Otovice, Martínkovice, Police nad Metují, Bukovice a Žďár nad Metují. Tyto dokumenty jsou souhrnem možných opatření pro zádrž vody v krajině.

Do rytmu zahrála kapela z Horního Žďáru NaŽďár.
Znovuobnovená slavnost navazuje na oslavy původních obyvatel Broumovska

Problémy, které probíhající klimatická změna přináší, se totiž projevují nejen ve formě silných přívalových dešťů a následných povodní a dlouhých epizod sucha v letních měsících, ale také poklesem hladiny spodních vod a vysycháním krajiny. "Na základě přírodě blízkých opatření navržených v těchto studií bylo převážně na pozemcích obce Otovice a města Broumov vysázeno na 196 stromů, 540 keřů a vyhloubeno 12 tůní o celkové vodní ploše přes 3000 m2," vyjmenovala Kateřina Ostradecká.

Broumovská klávesa 2023.
Tóny Broumovské klávesy rozezní klášter. Klavírní soutěž je mezinárodní

„V rámci tohoto rok trvajícího projektu se podařilo zrealizovat vytipovaná přírodě blízká opatření na území Otovic a Broumova. V Otovicích se konkrétně jednalo o vytvoření vodního biotopu za obecním úřadem, vybudování soustavy tůní v úvoze u obecní cesty směrem na Šonov a o výsadby stromořadí nedaleko hranic s Polskem. V Broumově byla doplněna alej podél areálu Hobra a započata první etapa větrolamu u cesty směrem na Rožmitál. Kromě samotných realizací bylo součástí projektu jednání s místními vlastníky pozemků vhodných pro další realizace, díky čemuž byla navázána spousta slibných partnerství pro další projekty tohoto typu,“ uvedla koordinátorka projektu Hana Colby ze Strategické rady regionu Broumovsko.