Přispět k tomu mají stavební úpravy, které začnou v srpnu v areálu nemocnice. Po jejich skončení se tam na podzim ze stávající budovy polikliniky ve městě nastěhují tři praktičtí lékaři a plicní specialista. Pak budou mít pacienti víc služeb zdravotníků pohromadě.

Nové ambulance i místnost na krev

Nová pracoviště lékařů vzniknou v části nemocnice, která je v poslední době bez využití. Kromě ambulancí se vybuduje i místnost, kam pacienti chodí na odběry krve. Toho využívá hodně lidí, neboť kromě těch navštěvujících současné provozy nemocnice, tam míří i od soukromých lékařů ve městě. „Máme ji ve sklepě, takže se zlepší prostředí pro odběry krve a bude k nim docházet ve světlejších a lepších podmínkách," řekl primář nemocnice Jiří Veselý.

Ředitel nemocnice v Náchodě, pod kterou ta broumovská spadá, Miroslav Vávra uvedl, že zdravotní péče ve městě se bude víc soustředit na jedno místo. „Má to pozitivní dopad pro pacienty nejen nemocnice, ale i praktických a privátních lékařů, kteří potřebují další služby buď laboratorní nebo rentgenové vyšetření. Péče se soustředí do nemocnice, takže pacienti nemusí přebíhat z místa na místo," vysvětlil Vávra.

Pacienti to budou mít blíž i na rentgen proto, že ze dvou dříve sloužících na poliklinice a v nemocnici už zůstal jen ten ve špitále. „Jeho provoz se letos trochu opravil a zrekonstruoval," dodal primář Veselý.

Za úpravy interiérů zaplatí Královéhradecký kraj, který nemocnici spravuje, zhruba 3,6 milionu korun. Vznik ambulancí přispěje i k co největšímu využití nemocničních prostor, které by jinak zůstaly prázdné a přesto by se musely udržovat a vytápět. Soukromí lékaři, kteří budou upravené prostory využívat, navíc budou platit nemocnici nájem a náklady na provoz, což by mohlo mít příznivý dopad na ekonomiku celého zařízení. „Nemocnici by to mělo ekonomicky posílit a zabezpečit, aby objekt nebyl sám o obě prodělečný," dodal Veselý.

V nemocnici skončilo v roce 2010 kvůli ztrátám lůžkové oddělení chirurgie. Vloni tam však došlo k rekonstrukci za 22 milionů korun do zbylých lůžkových částí nemocnice. Zůstala tam interna, následná péče a jednotka intenzivní péče. Po změnách je už zdravotnické zařízení bez velkých ztrát. „Celkově došlo ke zlepšení hospodaření náchodské nemocnice jako celku a bez jakýchkoli odchylek to platí i pro broumovskou nemocnici," uvedl ředitel Vávra.

Žádné další řezání se nechystá

Další omezení nemocnici čekat nemají, neboť region je odlehlý a do nejbližší nemocnice v Náchodě je to poměrně daleko, zvlášť v zimě trvá cesta dlouho. „Nemocnice v Broumově má své opodstatnění," dodal ředitel Vávra.

„Jak bude vypadat péče za pět, deset, za patnáct let, záleží na podmínkách ministerstva zdravotnictví. To má možnost říct, za jakých podmínek bude možno provozovat to či ono zařízení. Pak je to otázka toho, jakou sílu a postavení budou mít zdravotní pojišťovny. Z pohledu koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje ale platí, že tady by žádné další restrukce být neměly," uvedl Veselý.

V nemocnici najdete:

• Interna s 35 lůžky

• Jednotka intenzivní péče pro akutní případy a pacienty na dýchacích přístrojích

• Oddělení následné péče s 65 lůžky

• Rentgen

• Laboratoř 24 hodin denně

• Chirurgická ambulance

• Kardiologická ambulance

• Diabetologická ambulance

• Urologická ambulance

• Endoskopie

• Zákrokový sál pro drobné chirurgické a ortopedické výkony

• Královéhradecká lékárna

• Výjezdové středisko záchranky