„Policisté se zaměří i na bezpečnost a plynulost silničního provozu při příjezdu a odjezdu návštěvníků. Dopravní policisté budou zejména monitorovat příjezdové a odjezdové trasy k areálu. Vzhledem k navýšení dopravy bude nutné dbát zvýšené opatrnosti zejména v době snížené viditelnosti a v nočních hodinách,“ uvedla policejní mluvčí Magdaléna Vlčková.

Podle policejní mluvčí se dopravní policisté rovněž zaměří na případné požívání alkoholu a jiných návykových látek u řidičů motorových vozidel i cyklistů. Náhodně projíždějící motoristé budou muset počítat s menším zdržením.

„V okolí Josefova je aktuálně množství dopravních omezení, prosíme návštěvníky festivalu, aby více než kdy jindy dbali pokynů policistů a vyhnuli se tak dalším komplikacím spojených s příjezdem nebo parkováním,“ vzkázala Magdaléna Vlčková.

Policisté „antikonfliktního týmu“ se i letos vydají do místa konání, a to proto, aby preventivně návštěvníkům z různých zemí vysvětlovali zákonné povinnosti a oprávnění české policie v případě páchání protiprávního jednání. S ohledem na účast zahraničních návštěvníků použijí k prolomení jazykové bariéry při osobním jednání letáky s radami zpracované v různých jazykových mutacích. „Jedná se zejména o informace, které návštěvníkům pomohou eliminovat nepříjemnosti spojené s případnými krádežemi věcí ze stanů, cenností, elektroniky a také informace k protiprávnosti držení drog. Součástí informativního letáku budou i telefonické kontakty na jednotlivé složky IZS,“ popsala mluvčí. Loňský ročník festivalu se podle policistů obešel bez vážného narušení veřejného pořádku.