„Právě znalecké ocenění by mělo být základem pro jednání mezi radnicí a majiteli běloveských lázní o ceně a převodu majetku," řekl v pátek místostarosta Tomáš Šubert. Město by po koupi areálu chtělo ve spolupráci s privátními subjekty lázně ve městě znovu postavit.

Vedení města v jednáních o koupi lázní minulý týden podpořilo náchodské zastupitelstvo, které pověřilo městskou radu přípravou kupní smlouvy na odkup majetku.
„Vedle areálu lázní jde o dva vrty známé minerální vody Ida, uzavřenou stáčírnu a přilehlý Jiráskův statek. Další dva vrty Idy vlastní stát a město by je mohlo získat v případě, že se stane vlastníkem stáčírny," uvedl Šubert.

Znalecké posudky podle něj vypracovali nezávislí znalci, kteří nemají k Náchodu žádný vztah. Tržní cenu za majetek určili v rozpětí 47,26 milionu korun až 49,66 milionu korun.
První jednání s vlastníky lázní by se mohlo podle místostarosty uskutečnit již v průběhu prázdnin.

Radnice, pro kterou je obnova lázeňství jednou z priorit, podle Šuberta již eviduje řadu zájemců, kteří by chtěli s městem na obnově lázní a stáčírny spolupracovat. Hodnota nutných investic do obnovy lázní se odhaduje na stovky milionů korun.

Vznik lázeňství v Náchodě – Bělovsi sahá do začátku 19. století. Novodobá historie lázní se začala uzavírat začátkem 90. let minulého století, kdy lázně ve zbídačeném stavu stát vydal dvěma restituentkám.

Nestátní lázně pak neměly dost pacientů, výrazně se zadlužily a v roce 1996 ukončily svůj provoz. Areál lázní pak koupili podnikatelé Miroslav Borůvka a Marian Khalifa.
Přestože lázně ani stáčírna nejsou v současnosti v provozu, Náchoďáci o svou minerální vodu Idu naštěstí nepřišli.

Dříve kyselka vytékala ze stráně u řeky Metuje volně do jejích vod, nedaleko lázeňského areálu. Lidé si ji v nepříliš příjemných podmínkách stáčeli do lahví. Nyní již skoro rok teče ze zrekonstruovaného prameníku, jen pár metrů vzdáleného od chátrajících lázeňských objektů.

„Dozvěděl jsem se, že mezi občany se objevují spekulace, že má být Ida zpoplatněna. Mohu ujistit, že je to nesmysl, nic takového se nechystá," prohlásil náchodský starosta Jan Birke.